Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöfte på Lidingö

Det grundläggande brottsförebyggande och trygghetsskapande samverkansarbete lokalpolisområde Norrmalm planerar 2018, beskrivs övergripande i detta medborgarlöfte till de som bor och verkar i Lidingö stad.

Löftet gäller under hela 2018. Det kommer att följas upp kontinuerligt samt revideras vid behov. Vi arbetar nu med att ta fram ett nytt medborgarlöfte men fram tills dess kommer vi arbeta vidare enligt detta löfte.

Det här ska vi göra  

1. Polisen ska tillsammans med Lidingö stad och andra berörda aktörer arbeta mot otrygghet på Lidingö. Samverkan ska bland annat ske genom trygghetsvandringar samt övrig regelbunden kontakt och avstämning med lokala aktörer. Polisen ska samverka med Lidingö stad om en kontinuerligt uppdaterad lägesbild över situationen i kommunen rörande brott och ordningsstörningar.

2. Polisen ska tillsammans med Lidingö stad, bland annat genom regelbundna planlagda insatser, arbeta för att minska användandet och tillgången på droger, bland ungdomar i Lidingö. Såväl alkohol, som narkotika och tobak. Insatserna, både avseende förebyggande kommunikation och polisoperativt arbete i samverkan, ska även innefatta motverkande av skadegörelsebrott.

3. Polisen ska tillsammans med Lidingö stad genomföra kommunikationsinsatser till de som bor och verkar i Lidingö avseende att förebygga tillgreppsbrott samt förmedla varningar och åtgärder i samband med pågående eller befarade intensiva perioder av tillgreppsbrott.

Thomas Holst Chef, lokalpolisområde Norrmalm Polisområde Stockholm city/polisregion Stockholm  

Till toppen