Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöften i Lidköping

Medborgarlöftet är del av det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet som görs av polisen och kommunen.

Lidköping79

I medborgarlöftet lovar polisen och kommunen åtgärder som ska bidra till en ökad trygghet på utpekade allmänna platser.

Vårt löfte till dig

Polisen och Lidköpings kommun lovar att under 2018 och vidare fram till nästa medborgarlöfte vidta åtgärder för att öka förståelsen och medvetenheten kring trafiksäkerhet. Dessutom lovar vi åtgärder som ska bidra till en ökad trygghet på de allmänna platser, som upplevs som otrygga, utifrån medborgardialogerna. 

Polisen lovar att:

  • Genomföra trafikövervakningsinsatser gällande nykterhets-, hastighets-och beteendebrott.
  • Genomföra riktade trafikinsatser mot beteendebrott på cykel/moped.
  • Fortsätta med den polisiära närvaron och synligheten, företrädesvis vid helgkvällar, vid de områden som upplevs som otrygga. 

Kommunen lovar att:

  • Genomföra hastighetsmätningar i kommunen som en del i att skapa säkrare trafikmiljöer.
  • Placera ut en så kallad hastighetsdisplay vid utsatta platser, t ex skolor, som tydligt visar om fordonsförare kör för fort. Syftet är att hjälpa trafikanter att anpassa hastigheten.
  • Fortsätta arbetet med att belysa stråk och mötesplatser för en attraktiv stad.

Tillsammans lovar vi att:

  • Informationsinsatser om laglig och säker mopedåkning till ungdomar och deras föräldrar (polis/kommun/NTF).
  • Informationsinsats om cykelsäkerhet (polis/kommun/NTF).
  • En riktad aktivitet mot förseelser i trafiken, i Lidköpings centrum, kopplat till cykling.
  • Att arbeta strukturerat för att öka upplevelsen av trygghet i och omkring Sockerbruket.

Se film med kommunpolisen och fältsekreterare

I filmen om medborgarlöftet berättar kommunpolisen Robert Svensson och fältsekreterare Mikael Tidström om innehållet i medborgarlöftet.


Kontakt med kommunpolisen

Porträtt av kommunpolisen i Lidköping.

Robert Svensson är kommunpolis i Lidköping. Tillsammans med kommunen och sina kollegor inom polisen arbetar Robert för att på ett strukturellt sätt öka tryggheten i Lidköping.

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten? Välkommen att höra av dig till kommunpolis Robert Svenssson via e-post: robert.svensson@polisen.se 

 

Uppföljning av löftet

Vill du läsa mer om vad vi gjort tidigare i medborgarlöftet kan du ta del av vår uppföljning.

Till toppen