Lidköping – medborgarlöften

Polisen och Lidköpings kommun lovar att prioritera arbetet med att förebygga och förhindra missbruk hos ungdomar. Dessutom lovar vi åtgärder som ska bidra till en ökad trygghet på de allmänna platser, som upplevs som otrygga, utifrån medborgardialogerna.

Kommunpoliser pratar med två flickor

Bild: Polisen

Dina erfarenheter och upplevelser är viktiga

För att hantera lokala problem, minska brottsligheten och öka tryggheten i ett område är det viktigt att vi får reda på dina erfarenheter och upplevelser.
Genom att ta tillvara på den samlade kunskapen som finns i lokalsamhället kan vi tillsammans göra rätt saker.

Hjälp oss gärna genom att svara på några enkätfrågor.

Polisen lovar att:

 • Genomföra förebyggande narkotikasök med hund på grundskolan, grundsärskolan och gymnasieskolan i kommunen, för en narkotikafri skolmiljö.
 • Göra riktade insatser mot ungdomar och narkotikamissbruk.
 • I nära samarbete med Socialtjänsten hålla orossamtal med ungdomar och vårdnadshavare till ungdomar i riskzonen för narkotikamissbruk.
 • Fortsätta med den polisiära närvaron och synligheten, företrädesvis vid helgkvällar, vid de områden som upplevs som otrygga utifrån rådande lägesbild.

Kommunen lovar att:

 • Upprätta en drogpolicy för grundskolan, grundsärskolan och gymnasieskolan som är anpassad till den lagstiftning som styr polisens möjlighet att genomföra förebyggande narkotikasök med hund.
 • Efter orossamtal med ungdomar och vårdnadshavare till ungdomar i riskzonen för narkotikamissbruk, erbjuda lämpligt stöd och individuella insatser via socialtjänsten.
 • Arbeta förebyggande med droginformation genom utbildningar till skolpersonal och föräldrar.
 • På olika sätt engagera föräldrar och vuxna att vara ut på kvällar och helger vid arrangemang.
 • Fortsätta arbetet med att belysa stråk och mötesplatser för en attraktiv stad.

Tillsammans lovar vi att:

 • Fortsätta samarbetet mellan polis och fältsekreterare, för att tillsammans identifiera ungdomar som är i riskzonen för användande av narkotika.
 • Ytterligare förstärka samarbetet mellan polis, kommun, krögare genom att genomföra en gemensam kampanj för ett drogfritt krogliv – ”Dansa utan droger”.
 • Genomföra tätortsvandringar i syfte att skapa tryggare och mer trivsamma miljöer som människor vill vistas i.

Kontakt med kommunpolisen

Anders Johansson kommunpolis Lidköping

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten? Välkommen att höra av dig till kommunpolis Anders Johansson via e-post: Anders Johansson

Uppföljning

Så har vi uppfyllt vårt löfte 2018 

Till toppen