Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöfte i Lidköping för 2017

Två poliser talar med en person i en bil.

Polisen och kommunen har gjort en mängd insatser för att öka tryggheten i trafiken och öka förståelsen för betydelsen av ett bra uppträdande i trafiken.

Polisen har:

 • gjort 127 trafikövervakningsinsatser gällande nykterhets-, hastighets- och beteendebrott. Som underlag till trafikinsatserna har det bland annat använts olycksstatistik, kommunens hastig- hetsmätningar och medborgarnas egna tips om vart höga hastigheter och aggressiv körning skapar otrygghet.
 • haft tre riktade trafikinsatser gällande trimmade mopeder och tillsammans med bilinspektör.
 • informerat samtliga elever och dess föräldrar för årskurs 8 och 9 gällande trimmade mopeder.
 • haft sju riktade trafikinsatser gällande beteendebrott och säker cykling i mörker.
 • haft en riktad trafikinsats gällande aggressiv körning och beteendebrott tillsammans med polisman med besiktningsförordnande.

Kommunen har:

 • haft hastighetsdisplay vid särskilt utsatta platser för att hjälpa trafikanter att anpassa hastigheten.
 • gjort hastighetsmätningar för att få fram underlag inför eventuella framtida trafikinsatser gällande hastighet.

Tillsammans med NTF* har vi:

 • besökt samtliga högstadieskolornasklasser årskurs åtta och informerat om trafiksäkerhet, trafikregler, trimmade mopeder och alkohol i trafiken.
 • besökt tio stycken klasser i årskurs tre och tolv stycken klasser i årskurs fem och pratat om trafiksäkerhet som cyklist genom bland annat vikten av att använda hjälm och att synas i trafiken.

*NTF står för Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande.

Otrygghet på kvällar

Polisen har:

 • ökat den polisiära närvaron och synligheten vid främst Skaragatan, Nya Stadens Torg, Sockerbruket och Resecentrum genom bland annat fotpatrulleringar.
 • haft en polisiär närvaro och synlighet vid krog- och nöjeslivet.

 Kommunen har:

 • samlat in underlag över hur stråk och uppehållsplatser kan bli tryggare.
Till toppen