Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöfte i Lilla Edet 2018

Medborgarlöftet för 2018 har uppdaterats och utvecklats utifrån tidigare samverkansöverenskommelser mellan Lilla Edets kommun och Polismyndigheten.

Medborgarlöftet visar konkreta aktiviteter som Lilla Edets kommun och polismyndigheten kommer att utföra i syfte att öka tryggheten och säkerheten i kommunen. Medborgarlöftet är ett resultat av den medborgardialog som Lilla Edets kommun och polisen genomfört 2016 och 2017 gällande medborgarnas upplevda trygghet och säkerhet. 

Löftet

Lilla Edets kommun och polisen Östra Fyrbodal kommer att under 2018 arbeta för att öka den upplevda tryggheten inom Lilla Edets kommun. I medborgarenkäten framkommer det att en stor orsak till den upplevda otryggheten utomhus är dålig belysning i kombination med träd och buskar som växer över gång- och cykelbanor.

För att få en uppfattning om medborgarens upplevda otrygghet kommer kommunen att genomföra trygghetsronder.
 
Trafiksituationen är en fråga som berör många kommuninvånare i medborgardialogen. Informationen avser främst vårdslös körning och fordon framförda i höga hastigheter. Polismyndigheten Östra Fyrbodal vill förbättra trafiksäkerheten genom att upprätta hastighetskontroller på olika platser och tidpunkter utifrån aktuell information kring problembilden trafik. 

I medarbetardialogen inom Polisen nämns brott kopplat till missbruk och utifrån det kommer följsamhet kring drogfrågan vara ett prioriterat område för personalen i yttre tjänst. 

Aktivitet Omfattning Ansvarig Uppföljning
Översyn och
förbättring av ljus och skötsel
Löpande Teknisk nämnd Kommunledning
Trygghetsronder 2 Kommunledning Kommunledning
Ingripande-verksamheten kommer
under ordinarie
verksamhetstid
prioritera
narkotikabrott
Löpande Gruppchef Kommunpolis
Trafikkontroller Löpande Gruppchef Kommunpolis

Utöver medborgarlöftet finns en upprättad handlingsplan utifrån överenskommelse mellan polisområde Östra Fyrbodal och Lilla Edets kommun. Handlingsplanen utvärderas och uppdateras årligen utifrån aktuella behov.

Kontakt:

Jack Lennartsson, kommunpolis i Lilla Edet.

Till toppen