Medborgardialog Lilla Edet

1. Allmänt sett, hur trygg eller otrygg känner du dig i området där du bor?
5. Känner du dig mindre trygg vid någon eller några tider på dygnet i området där du bor? Du kan välja fler än en ett alternativ.
6. Hur trygg eller otrygg känner du dig om du går ut ensam sent en kväll i området där du bor?

7. Polisens och kommunens resurser är begränsade. Polisen och kommunen behöver därför komma överens om vad det ska satsas mest tid och pengar på.

Vilka problem vill du att polisen ska satsa mer tid och pengar på att försöka minska i området där du bor? Du kan välja tre eller färre av alternativen nedan.

8. Nedan ser du en lista med olika saker som vissa upplever som ett problem i området där de bor och som vissa inte upplever som ett problem i området de bor.

Upplever du följande saker som ett stort problem, ganska stort problem, inte särskilt stort problem, eller inget stort problem alls i området där du bor?

Nedskräpning
Skadegörelse
Berusade personer utomhus
Narkotikapåverkade personer utomhus
Bostäder där berusade och fulla personer ofta är
Bostäder där narkotikamissbrukare ofta är
Personer som bråkar och slåss utomhus
Personer som antastas
Gäng som stör ordningen
Trafik
Våld i hemmet

9. Varje år tar polisen fram ett medborgarlöfte till invånarna i Lilla Edet. Löftet tas fram tillsammans med dem som bor i Lilla Edet och innebär att polisen lovar att arbeta mer med saker som invånarna tycker är viktiga.

Innan idag, kände du till eller kände du inte till att polisen tar fram ett medborgarlöfte?
10. Tycker du polisens och kommunens arbete med tryggheten går åt rätt håll eller åt fel håll i området där du bor?
11a. Hur stort förtroende har du för polisen i området där du bor?
11b. Hur stort förtroende har du för polisen i kommunen där du bor?
11c. Hur stort förtroende har du för polisen i allmänhet?

12. I vilken utsträckning stämmer följande påståenden in på dig?

Jag förstår de flesta politiska frågor som diskuteras i nyheterna
Jag försöker ofta påverka andra människor i frågor som rör politik och samhälle
Jag vet vad jag tycker i viktiga samhällsfrågor
Jag tvivlar på min förmåga att delta i en grupp eller förening som sysslar med politiska frågor
13. Polisen vill ibland informera om vad och hur de arbetar. När polisen vill informera dig om sitt arbete, hur vill du helst att de gör detta? Du kan välja högst tre alternativ.

Till sist vill vi ställa några frågor om dig själv. Kom ihåg att svaren från undersökningen är anonyma och resultaten kommer endast att sammanställas på gruppnivå. 

14. Är du:

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig lagstiftning. Uppgifterna behövs för att handlägga ditt ärende, vilket är en del av polisens myndighetsutövning.

Dina personuppgifter kommer bara att sparas så länge de behövs för ändamålen med behandlingen. Uppgifter som ingår i allmänna handlingar ska dock tas om hand för arkivering och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter