Linköping – medborgarlöften

Lokalpolisområde Linköping och Linköpings kommun lovar att de under 2018-2019 ska fortsätta att arbeta långsiktigt, brottsförebyggande och trygghetsskapande för att Skäggetorp ska bli en tryggare och attraktivare plats att bo och vistas i.

Medborgarlöften Skäggetorp 2018-2019

  • Kommunen ska verka för att alla ungdomar erbjuds organiserade aktiviteter i fritids- och föreningsverksamhet och för att ledare ska erbjudas lämplig utbildning.
  • Kommunen ska erbjuda föräldraskapsstödjande insatser till föräldrar i området.
  • Polisen ska arbeta för nolltolerans mot droger och våld samt rikta regelbundna insatser för att upptäcka narkotika bland unga.
  • Polisen ska genom synlighet och återkommande trafikkontroller förebygga otillåten fordonstrafik och hänsynslös körning.

Uppföljning Linköping_tertial 1-2_2019.pdf

Uppföljning 2018