Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöften i Linköping

Lokalpolisområde Linköping och Linköpings kommun lovar att de under 2018-2019 ska fortsätta att arbeta långsiktigt, brottsförebyggande och trygghetsskapande för att Skäggetorp ska bli en tryggare och attraktivare plats att bo och vistas i.

Medborgarlöften Skäggetorp 2018-2019

 • Kommunen ska verka för att alla ungdomar erbjuds organiserade aktiviteter i fritids- och föreningsverksamhet och för att ledare ska erbjudas lämplig utbildning.
 • Kommunen ska erbjuda föräldraskapsstödjande insatser till föräldrar i området.
 • Polisen ska arbeta för nolltolerans mot droger och våld samt rikta regelbundna insatser för att upptäcka narkotika bland unga.
 • Polisen ska genom synlighet och återkommande trafikkontroller förebygga otillåten fordonstrafik och hänsynslös körning.

Uppföljning tertial 1

 

Medborgarlöften Linköping city 2017

 • Kommunen och polisen ska arbeta brottsförebyggande i krog- och stadsmiljö, inklusive insatser mot sexualbrott och skadegörelse genom klotter.
 • Kommunen ska arbeta aktivt med belysningsfrågor för att öka upplevd trygghet.
 • Polisen ska öka synligheten i city och ha trafikkontroller inklusive övervakning med särskilt fokus på cyklister.
 • Polisen ska arbeta för att förebygga butiksstölder.

Uppföljning
Arbetet ska följas upp tertialvis och kunna ses på Polismyndighetens och Linköpings kommuns webbplats.

 

Medborgarlöften i Skäggetorp i Linköpings kommun 2017

 • Kommun och polis ska utveckla samverkan med civilsamhället och övriga aktörer.
 • Kommun och polis ska utveckla arbetet med trygghetsvandringar, bland annat ur ett ungdomsperspektiv.
 • Polis och kommun ska se över den fysiska trafikmiljön för att få bort eller försvåra för otillåten fordonstrafik.
 • Kommunens verksamheter riktad till ungdomar och föräldrar ska tillsammans med hög polisnärvaro förebygga att ungdomar riskerar att hamna i utanförskap och kriminalitet.
 • Kommunen ska stödja föreningar i att erbjuda alla ungdomar organiserade aktiviteter i fritids- och föreningsverksamhet.
 • Kommunen ska stödja personer och verksamheter som kan öka antalet positiva aktiviteter och antalet aktivitetsdeltagare, t.ex. sysselsättning, fritidsaktiviteter, föreningsaktiviteter och trygghetsarbete.
 • Polisen ska arbeta för nolltolerans mot narkotika, och än mer rikta regelbudna insatser för att upptäcka narkotika bland unga.
 • Polisen ska genom synlighet och återkommande trafikkontroller förebygga otillåten fordonstrafik och hänsynslös körning.

Så går arbetet med medborgarlöftena 

Uppföljning_Medborgarlöfte 2017.pdf

Uppföljning medborgarlöfte Linköpings kommun, tertial 2 2017.pdf

Till toppen