Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöfte i Ljungby kommun

Samverkan mellan polis och kommun är en nödvändighet för att tillsammans kunna verka effektivt i det brottsförebyggande arbetet.

Sedan 2005 har det genomförts trygghetsmätningar och utifrån resultaten har årliga samverkansavtal tagits fram. Medborgarlöften är nu en utveckling av dessa samverkansöverenskommelser.

Genom medborgarlöfte ska vi (kommun/polis) tillsammans kunna utföra insatser som direkt riktar sig till medborgarnas upplevda trygghet. Det handlar om konkreta aktiviteter för att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Medborgarlöfte är en del av Polismyndighetens styrning och innebär att den lokala problembilden ska vara utgångspunkt för de mål som polisen arbetar med.

Bakgrund

Den senaste nationella trygghetsmätningen 2014 som gjordes på uppdrag av polisen visade att invånarna i Ljungby kommun upplever/känner oro för att utsättas för brott. Resultaten har varit liknade vid tidigare mätningar. Oron varierar dock något beroende på var i kommunen man bor. Oron för att utsättas för brott är markant högre på landsbygden.  

Lägesbild

Under 2013 - 2014 skapade några kriminella grupperingar ökad allmän oro i södra delen av kommunen, vilket man tydligt kunde se i resultaten av trygghetsmätningen.

Detta resulterade i att polisen och kommunen under januari 2015 påbörjade olika brottsförebyggande insatser för att komma till rätta med problemen.

Detta arbete kommer att fortsätta även framöver och genom medborgarlöftet  sätter vi nu också fokus på medborgarna som lever och verkar på landsbygden. Allt för att öka tryggheten i hela kommunen.

Löftet

Ljungby kommun och lokalpolisområde Ljungby avger härmed löfte om gemensama insatser 2016 för att öka tryggheten i kommunen genom:

- att genomföra minst 4 brottförebyggande insatser/aktiviteter.

- att genomföra trygghetsvandringar i brottsfrekventa områden.

- kontinuerlig samverkan under året mellan polis, kommun och lokala aktörer för att verka för ett tryggare Ljungby.

Uppföljning

Uppföljning av medborgarlöftet kommer att ske kvartalsvis.
En sammanfattning/utvärdering ska göras innan årsskiftet 2016/2017.

 

Anders Karlsson
Lokalpolisområdeschef

Magnus Gunnarsson
Kommunstyrelsens ordförande

 

 

Dokument

Till toppen