Ljusdal – medborgarlöften

Polisen och kommunen lovar att tillsammans under 2020 ha ett större fokus på information och särskilda insatser mot narkotikaanvändningen och för en säkrare och tryggare trafiksituation under sena kvällar och nätter i Ljusdals centrum.

Medborgarlöftets geografiska fokus ligger på centralorten Ljusdal och målet är att förmå ungdomar att avstå narkotikabruk och att öka säkerheten i trafiken.

Det sker genom följande aktiviteter:

Polisen ansvarar för att:

  •  genomföra planerade trafik- och narkotikainsatser i centralorten Ljusdal vid minst tre tillfällen under 2020.

Kommunen ansvarar för att:

  • genomföra informationsaktiviteter om narkotika för ungdomar och vårdnadshavare under våren 2020.