Ljusdal – medborgarlöften

Polisen och kommunen lovar att tillsammans under 2019 ha ett större fokus på ungdomar i Färila och Järvsö. Årets medborgarlöfte genomförs med ett jämställdhetsperspektiv.

Medborgarlöftet går ut på att:

  • Polisen ska besöka fritidsgårdarna Metro och Kåken i syfte att vara kontakt- och trygghetsskapande.
  • Ljusdals kommun ska se till att aktiviteter genomförs på fritidsgårdarna och att alla görs delaktiga

Det sker genom följande aktiviteter:

Polisen ansvarar för att:

  • Planera och genomföra besök på fritidsgårdarna Metro och Kåken vid minst nio tillfällen under 2019. Polisen ska även närvara vid de planerade ”temakvällarna”.

Kommunen ansvarar för att:

  • Planera och genomföra minst en ”temakväll” per termin och fritidsgård. Uppslag till ”temakvällarna” ska göras i dialog med fritidsgårdarnas besökare/personal och respektive gårdsråd.

 

Till toppen