Lomma – medborgarlöften

Uppföljning av tidigare års löften i Lomma kommun.

Uppföljning av 2018 års löften:

Uppföljning av 2017 års löften:

 
Inga löften för 2019 har ännu tecknats.

 

Till toppen