Lomma – medborgarlöften

Uppföljning av tidigare års löften i Lomma kommun.

Uppföljning av 2018 års löften:

Slutrapport inklusive kvartalsrapport, 2018 (pdf)

Uppföljning av 2017 års löften:

Slutrapport inklusive kvartalsrapport, 2017 (pdf)

Inga löften för 2019 har ännu tecknats