JavaScript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöften i Ludvika

Efter en dialog med medarbetare vid kommunen och polisen samt medborgardialog har en rapport tagits fram gällande läget i Ludvika kommun.

Medborgaren känner otrygghet i Ludvika, statistik visar att centrala Ludvika är den mest brottsutsatta delen i kommunen.

Många av de faktorer till otrygghet som framkommit i olika dialoger går att knyta till varandra. Det gör att en enda trygghetsskapande åtgärd kan bidra till att flera otrygghetsfaktorer påverkas till det bättre.

Medborgarlöfte Ludvika kommun 2017

  • För att förebygga brott ska polisen tillsammans med kommunen genomföra trygghetsvandringar för att upptäcka risker och åtgärda dem.
  • För att skapa trygghet och förebygga krogrelaterad brottslighet ska polisen vara synlig i centrala Ludvika i samband med krogstängning.
  • För att öka tryggheten ska polisen fotpatrullera i centrala Ludvika.
  • Polisen ska starta upp flera grannsamverkanområden efter önskemål.
  • Ludvika kommuns citygrupp, med personal från skolorna, ska nattvandra under riskhelger i Ludvika centrum och dess närhet. De ska jobba uppsökande och förebyggande bland ungdomar 13-18 år for att minska ungdomsfylleri och skadegörelse.
  • För att öka trygghet och trivsel ska Ludvika kommun se på möjligheten att införa stads-/centrumvärdar.

Utöver detta är även fältassistenter samt personal från socialtjänsten och RIA ute och arbetar förebyggande samt med olika åtgärder under speciella riskkvällar.

Giltighet och uppföljning

Medborgarlöftena ska gälla från 1 november 2016 till och med 31 december 2017. Uppföljning av medborgarloftena sker vid ordinarie BRÅ-möten.

Till toppen