Ludvika – medborgarlöften

Medborgarlöfte är en del av polisens och kommunens gemensamma trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.

Efter en dialog med medarbetare vid kommunen och polisen samt medborgardialog har en rapport tagits fram gällande läget i Ludvika kommun. Medborgaren känner otrygghet i Ludvika, statistik visar att centrala Ludvika är den mest brottsutsatta delen i kommunen.

Många av de faktorer till otrygghet som framkommit i olika dialoger går att knyta till varandra. Det gör att en enda trygghetsskapande åtgärd kan bidra till att flera otrygghetsfaktorer påverkas till det bättre.

Medborgarlöfte Ludvika kommun 2018

  • För att förebygga brott ska polisen tillsammans med kommunen genomföra trygghetsvandringar för att upptäcka risker och åtgärda dem.
  • För att skapa trygghet och förebygga krogrelaterad brottslighet ska polisen prioritera ökad synlighet i centrala Ludvika i samband med krogstängning.
  • För att öka tryggheten ska polisen i mån av tid fotpatrullera i centrala Ludvika under butikernas öppettider.
  • Polisen ska under medborgarlöftets löptid ha kontakter med fritidsgårdarna i kommunen.
  • Polisen ska starta upp flera grannsamverkanområden efter önskemål.
  • Ludvika kommuns citygrupp, med personal från skolorna, ska nattvandra under riskhelger i Ludvika centrum och dess närhet. De ska jobba uppsökande och förebyggande bland ungdomar 13-18 år för att minska ungdomsfylleri och skadegörelse.
  • För att förbättra möjligheten till gemensamma lägesbilder och relevanta insatser ska en samverkansgrupp med representanter från bland annat kommun och Polis träffas kontinuerligt. Utöver detta är även fältassistenter samt personal från socialtjänsten ute och arbetar förebyggande samt med olika åtgärder under speciella riskkvällar.

Giltighet och uppföljning

Medborgarlöftena ska gälla från 1 april 2018 till och med 31 mars 2019. Uppföljning av medborgarlöftena sker vid ordinarie BRÅ-möten .