Luleå – medborgarlöften

Lokalpolisområde Luleå/ Boden och Luleå kommun lovar att gemensamt arbeta för att öka tryggheten och minska brottsligheten genom följande aktiviteter:

För att öka trafiksäkerheten kommer;

  • Polisen att genomföra minst en trafikkontroll varje dygn i kommunen.

För att öka tryggheten för cykel- och gångtrafikanter kommer;

  • Kommunen att kontrollera alla gångtunnlar fyra gånger per år och åtgärda eventuell trasig beslysning och skadegörelse i tunnlarna.

För att öka den polisiära närvaron och synligheten i glesbygd kommer;

  • Polisen eftersträva att synas mer i kommunens byar för att arbeta trygghetsskapande och för att finnas tillgängliga för er.

I syfte att minska våld som sker i offentlig miljö lovar polisen och Luleå kommun att vidta åtgärder som minskar berusningsdrickandet:

  • Polisen kommer att kontinuerligt genomföra tillsyner på restauranger/ krogar med serveringstillstånd.
  • Kommunen kommer att genomföra minst två utbildningar för ansvarsfull alkoholservering.
  • Kommunen kommer att samordna tillsyn av serveringstillstånd med andra myndigheter vid minst åtta tillfällen under 2018.
  • Kommunen kommer att genomföra en informationskampanj riktad till årskurs 3 gymnasiet för at tmotverka att unga vuxna langar alkohol tillminderåriga. Samverkan med Polis, Systembolaget, Luleå Hockey/ Mssk, BC Luleå och Luleå Basket.

För att öka medborgarnas delaktighet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet kommer;

  • Kommunen att genomföra minst en trygghetsvandring med unga vuxna som målgrupp och med jämställdhet i fokus.
  • Polisen att ge information samt föra en dialog med ensamkommande flyktingbarn inom kommunernas boendeformer kring lagar/ regler, samhällets uppbyggnad och polisens roll.