Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöften i Lysekil

Medborgarlöften är en del i polisens och kommunens samverkan i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Medborgarlöftet utgår från en kartläggning som lokalpolisområde Västra Fyrbodal tillsammans med Lysekils kommun genomfört under 2017.

badhusberget, Lysekil

Bild: Lars Hedelin

Kartläggningen resulterade i att en lokal lägesbild togs fram och prioriterades. Den lokala lägesbilden baserades på dialoger med medborgare, lokal trygghetsundersökning, kommunens medarbetarundersökning, dialog med samarbetsparter, Polisens medarbetarundersökning, kunskap som Polisen och Lysekils kommun har samt aktuell brottsstatistik och lokal drogvaneundersökning.

Problemområde

Kartläggningen visar att otryggheten i Lysekils kommun till största del orsakas av ungdomsgrupperingar i kombination med drogproblematik och trafikförseelser samt en upplevd låg polisnärvaro.

Medborgarlöfte som kommer att löpa från december 2017-december 2018:


Öka tryggheten i Lysekils kommun genom polisiär närvaro samt öka antalet människor i rörelse:
• Polisen kommer att öka sin närvaro i Lysekils kommun genom fler trafik- och personkontroller.
• Polisen utökar sina öppettider på polisstationen.
• Lysekils kommun vidareutvecklar arbetet med Trygghetsvandrare, bestående av föräldrar och andra vuxna förebilder, i syfte att öka människor i rörelse i Lysekils kommun.

Krafttag mot droger och gängbildning: 
• Polisen genomför insatser i syfte att förhindra och begränsa narkotikabrott bland ungdomar. Kommunen medverkar till att snabbt kunna hjälpa ungdomar med problem. 
• Förhindra nyrekrytering av unga genom att arbeta med alternativa fritidsaktiviteter/ mötesplatser.
• Lysekils kommun arbetar mer intensivt under 2018 med kommunikation kring droger och dess inverkan i syfte att förebygga narkotikaanvändning. 
• SSPF (grundskola, gymnasium, fritidsgård, socialtjänsten samt Polisen) riktar under 2018 sina insatser särskilt mot de individer som finns med i ungdomsgrupperingarna. Gruppen ska träffas minst varannan vecka, och har i syfte att hjälpa ungdomar med risk för kriminalitet.

Uppföljning och utvärdering

Arbetet med medborgarlöftet kommer att följas upp och utvärderas för att se om arbetet har haft effekt t.ex. genom en uppföljande enkät för medborgardialog samt en granskning av brottsstatistik. Om utvärderingen visar att inte önskad effekt uppnåtts kan medborgarlöftet förlängas. I annat fall tas ett nytt medborgarlöfte fram.


Klicka på länkarna nedan för att se filmer om arbetet med medborgarlöften i Lysekil.
 

Relaterad information

Film: Hyresgäster startar grannsamverkan. (2018-03-29)

Nyhet och film: Trygghetsvandrare i Lysekil (2018-03-16)

Film: Satsning mot droger bland unga i Lysekil. (2018-02-15)

Film: Medborgarlöftet 2017 gav effekt – tryggare invånare. (2018-02-09)

Film: Polisen mer tillgänglig i Lysekil. (2018-02-02)

Film: Trygghetsvandrare viktiga för ungdomar. (2017-10-12)

Film: Så går det med medborgarlöftet i Lysekil. (2017-10-06)

Till toppen