Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöften i Malmö - stadsdelsområde Norr

Medborgarlöfte Stadsområden Norr, Malmö, 2018.

Inledning 

Detta lokala medborgarlöfte mellan kommun och polis, utgår ifrån genomförda medborgardialoger och trygghetsmätningar, där en gemensam problembild har identifieras.

Denna problembild ligger sedan till grund för ett gemensamt dokumenterat åtagande från respektive part.

Problembild

Resultat från den senaste trygghetsmätningen samt medborgardialoger i stadsområde Norr som genomfördes under 2017 har medborgarna framför allt lyft tre problemområden i sin vardag:

  • Oro för att utsättas för inbrott i sin bostad.
  • Ungdomars fritid.
  • Problem med försäljning och brukande av narkotika.

Syfte

Syftet med detta medborgarlöfte är att åtgärda problemen som har beskrivits dels i medborgardialoger, dels i den trygghetsmätning som har genomförts under 2017.

Medborgarlöfte

Polisen förbinder sig att aktivt arbeta för att få igång grannsamverkan i områdena Kirseberg, Segevång, Johanneslust, Bulltofta och Håkanstorp.

Polisen förbinder sig att arbeta mot narkotikaproblematiken i området kring Kirseberg och Segevång.

Malmö stad förbinder sig att genom Fältgruppen arbeta uppsökande och trygghetsskapande i området kring Kirseberg och Segevång för att stötta ungdomar och medverka till en positiv fritid.

Malmö stad förbinder sig att erbjuda föräldrar deltagande i föräldrakurs förlagd i området kring Kirseberg/Segevång.

Uppföljning

En sammanfattning/utvärdering ska göras vid årsskiftet 2018/2019.
                                                    Dokument

Till toppen