JavaScript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöften i Malmö - stadsdelsområde Norr

Medborgarlöfte Stadsområden Norr, Malmö, 2017.

Inledning 

Detta lokala medborgarlöfte mellan kommun och polis, utgår ifrån genomförda medborgardialoger och trygghetsmätningar, där en gemensam problembild har identifieras.

Denna problembild ligger sedan till grund för ett gemensamt dokumenterat åtagande från respektive part.

Problembild

Resultat från den senaste trygghetsmätningen samt medborgardialoger i stadsområde Norr som genomfördes under våren 2016 har medborgarna framför allt deklarerat tre problemområden i sin vardag:

  • Lokala trafikrelaterade problem.
  • Otrygghet i närområdet.
  • Problem med försäljning och brukande av narkotika.

Syfte

Syftet med detta medborgarlöfte är att åtgärda problemen som har beskrivits dels i medborgardialoger, dels i den trygghetsmätning som har genomförts under våren 2016.

MEDBORGARLÖFTE

Polisen förbinder sig att genomföra kontinuerlig trafikövervakning i området.

Polisen och Malmö stad förbinder sig att genomföra minst en trygghetsvandring i området, i syfte att identifiera och förbättra otrygga platser i området.

Polisen förbinder sig att genomföra kvällsvandringar i området med syfte att öka den upplevda tryggheten utomhus.

Polisen och Malmö stad förbinder sig att samverka mot narkotikaproblematiken i området.

Medborgarlöftet kommer att gälla i områdena Kirseberg och Segevång.
Uppföljning

Uppföljning av medborgarlöftet kommer att ske kvartalsvis. En sammanfattning/ utvärdering ska göras vid årsskiftet 2017/2018.

Ann Söllgård
Stadsområdesdirektör Norr

Erik Åberg
TF CLPO Norr

    


Dokument

Till toppen