Malmö, Norr – medborgarlöften

Malmö ska vara en trygg och säker stad att både bo och vistas i. För att uppnå detta samverkar Polisområde Malmö med flera aktörer i samhället.

En del av samverkan består av medborgarlöfte, som handlar om att lyssna på vad de som bor och verkar i ett område upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra.

Medborgarlöftet syftar till ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete genom att bygga förtroende samt engagera och involvera medborgare tillsammans med lokalsamhällets aktörer.

Polisen, Malmö stad, Vasakronan och McDonalds antar ett gemensamt medborgarlöfte för Triangelnområdet.

Inriktning för medborgarlöftet under maj och juni kommer att vara:

• Polisen förbinder sig att ha hög polisiär närvaro och synlighet vid Triangelområdet, i syfte att verka brottsförebyggande och därigenom minska brottsligheten samt den upplevda otryggheten.

• Malmö stad förbinder sig att arbeta uppsökande riktat till ungdomar, för att främja trygghet samt identifiera unga i riskgrupp. Det uppsökande arbetet kommer att bedrivas både dag- och kvällstid och möjliggöra vidare stödinsatser utifrån behov.

• Vasakronan förbinder sig att utöka bevakningen i garaget under perioden, i syfte att verka brottsförebyggande och därigenom minska brottsligheten samt den upplevda otryggheten i garaget.

• McDonalds Triangeln strävar alltid efter att ha goda relationer med alla i samhället. För att vara en del i det förebyggande arbetet i att skapa en ökad trygghet åtar vi oss att ha en bemannad matsal för att skapa relation med ungdomarna så att vi tillsammans kan minska den otrygghet som upplevs.

Resultatet av medborgarlöftet kommer att ligga till grund för ett långsiktigt arbete i området, i samarbete med flera aktörer.

Uppföljning

Polisen och Malmö stad följer upp arbetet varje månad, och en utvärdering kommer att göras efter avslutad insats.


Carina Opasiak
Avdelningschef Malmö stad

Andy Roberts
Chef lokalpolisområde norr

Robert Felczak
Vasakronan

Astrit Ala
McDonalds

Till toppen