Malung-Sälen – medborgarlöften

Medborgarlöftet är en ny del i polisen och kommunens samverkan i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Löftet utgår från en lokal kartläggning där en lägesbild tagits fram och prioriterats utifrån dialoger som hållits med medborgare.

Medborgarlöftet 2016

Polisen och kommunen åtar sig att:

• Polisen skall genomföra utökade fordon- och förarkontroller riktade mot A-traktorer och terrängfordon. Kontroller dokumenteras i händelserapporter (HR).
• Polisen ska bidra med särskilt utbildad polispersonal i avsikt att vid behov genomföra ”flygande besiktningar” av A-traktorer.
• Polisen och kommunen skall initiera till kontakter med berörda föreningar och näringsidkare, se nedan.
• Kommunen skall tillhandhålla lokaler för samverkansmöten med berörda föreningar och näringsidkare samt för dialog- och informationsmöten med medborgare i samband med projektet.
• Polisen och kommunen genomför i januari gemensamma dialog- och informationsmöten om medborgarlöftet. Mötena riktas till alla medborgare och specifikt till unga förare av A-traktorer och terrängfordon.
• Polisen och kommunen offentliggör medborgarlöftet via hemsidor, social medier och i Malungbladet.
• Polisen och kommunen genomför i mars gemensamma dialog- och informationsmöten om medborgarlöftets effekt och polisens arbete i de yttre miljöerna. Mötena riktas till alla medborgare och specifikt till unga förare av A-traktorer och terrängfordon.