Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöften i Mariestad

Polisen och Mariestads kommun lovar att särskilt fokusera på ungdomar i riskzon och besöka mötesplatser för att förebygga att ungdomar dras in i kriminalitet eller missbruk av narkotika.

Polisen och Mariestads kommun kommer att fokusera på ungdomar i riskzon.

Polisen och Mariestads kommun kommer att fokusera på ungdomar i riskzon. Syftet är att tidigt fånga upp ungdomar som riskerar att dras in i kriminalitet och/eller ett narkotika missbruk.

Problembild

Narkotika är ett ständigt närvarande problem i vårt samhälle. Kostnaderna för samhället i form av mänskligt lidande, vård och behandlingar med mera är stora. Att tidigt fånga upp ungdomar som riskerar att hamna i missbruk eller kriminalitet är bra för både individen och samhället.

Ungdomars attityder till droger (alkohol och narkotika) har förändrats bland ungdomar de senaste åren och internet har lett till en ökning av tillgängligheten. Ökad tillgång och lägre priser riskerar leda till att fler unga hamnar i narkotikamissbruk.

Kommunen och polisen ska aktivt söka sig till allmänna platser där ungdomar samlas, exempelvis fritidsgård, skateramp, nattklubb eller resecentrum. Det är avgörandet med en god samverkan. Fler goda krafter bland vuxna måste engageras. Detta kan ske genom föreningslivet, föräldragrupper och nattvandrare.

Vårt löfte till medborgarna

Under 2018 kommer polisen och Mariestads kommun att särskilt fokusera på ungdomar i riskzon och på platser där ungdomar möts. Syftet är att tidigt fånga upp ungdomar som riskerar att dras in i kriminalitet och/ eller ett narkotika missbruk.

Aktiviteter under 2018

Under 2018 kommer polisen och Mariestads kommun att, var för sig och i samverkan, särskilt fokusera på arbetet med att försöka hitta ungdomar i riskzon.

  • Polisen kommer utifrån underrättelser och problembild genomföra riktade insatser och prioritera lagföring.
  • Parterna ska tillsammans vid minst ett tillfälle informera föräldrar och personal som möter unga om tidiga tecken på att unga riskerar hamna i missbruk.
  • Skola och socialtjänst ska tillsammans förstärka arbetet med tidig upptäckt och förebyggande insatser.
  • Vi ska inleda ett samarbete med kommunens föreningar runt ANDT-arbetet (Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak).
Gunnar Åreng är kommunpolis i Mariestad

Gunnar Åreng är kommunpolis i Mariestad och är polisens kontaktperson i samverkan med kommunen.

 

 Kontakt

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten? Välkommen att höra av dig till: 

Gunnar Åreng
Kommunpolis i Mariestad
gunnar.areng@polisen.se

 

Uppföljning av medborgarlöftet  

Vill du läsa vad vi gjort för att uppfylla medborgarlöftet kan du läsa vår uppföljning.

Till toppen