Mariestad – medborgarlöften

Med särskilt fokus på ungdomar i riskzon och platser där ungdomar möts.

Ungdomar pratar med polisman på stan

Bild: Polisen

Insatser för att förebygga att ungdomar hamnar i missbruk och kriminalitet

Medborgarlöfte är en utveckling av nuvarande samverkansöverenskommelse mellan polis och kommun. Medborgarlöftet ska hantera lokala problem, öka tryggheten och minska brottsligheten i ett område. Behoven i medborgarlöftet har identifierats genom medborgardialog, medarbetardialog, erfarenheter, statistik, anmälda brott och i samverkanöverenskommelsen mellan polis och kommunen.

Problembild

Narkotika är ett ständigt närvarande problem i vårt samhälle. Kostnaderna för samhället i form av mänskligt lidande, vård och behandlingar med mera är stora. Att tidigt fånga upp ungdomar som riskerar att hamna i missbruk eller kriminalitet är bra för både individen och samhället.

Ungdomars attityder till droger (alkohol och narkotika) har förändrats bland ungdomar de senaste åren och internet har lett till en ökning av tillgängligheten. Ökad tillgång och lägre priser riskerar leda till att fler unga hamnar i narkotikamissbruk.

Kommunen och polisen ska aktivt söka sig till allmänna platser där ungdomar samlas, exempelvis fritidsgård, skateramp, nattklubb eller resecentrum. Det är avgörandet med en god samverkan. Fler goda krafter bland vuxna måste engageras. Detta kan ske genom föreningslivet, föräldragrupper och nattvandrare.

Vårt löfte till dig

Under 2019 kommer polisen och Mariestads kommun att särskilt fokusera på ungdomar i riskzon och på platser där ungdomar möts. Syftet är att tidigt fånga upp ungdomar som riskerar att dras in i kriminalitet och/ eller ett narkotika missbruk.

Vi lovar att:

  • Polisen kommer utifrån underrättelser och problembild genomföra riktade insatser och prioritera lagföring.
  • Parterna ska tillsammans vid minst ett tillfälle informera föräldrar och personal som möter ungdomar om hur man ser tecken på att någon riskerar hamna i missbruk.
  • Skola och socialtjänst ska tillsammans förstärka arbetet med tidig upptäckt och förebyggande insatser.
  • Vi ska inleda ett samarbete med kommunens föreningar runt ANDT-arbetet (Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak).

Uppföljning
Uppföljning av medborgarlöftet kommer att genomföras två gånger under 2019. Invånarna kommer att kunna följa vårt arbete på mariestad.se, på polisen.se och i media.

Följ med hur det går

Invånarna i Mariestad kan följa arbetet genom:

  • Medborgardialoger
  • www.polisen.se/Medborgarloften
  • Facebook: Polisen östra Skaraborg
  • Mariestads kommuns hemsida

 

Gunnar Åreng är kommunpolis i Mariestad

Gunnar Åreng är kommunpolis i Mariestad och är polisens kontaktperson i samverkan med kommunen.

 

 Kontakt

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten? Välkommen att höra av dig till: 

Gunnar Åreng
Kommunpolis i Mariestad
gunnar.areng@polisen.se

 

Uppföljning av medborgarlöftet

Så har vi uppfyllt vårt löfte 2018

Till toppen