Mariestad – medborgarlöften

Med särskilt fokus på ungdomar i riskzon och platser där ungdomar möts.

Ungdomar pratar med polisman på stan

Bild: Polisen

Insatser för att förebygga att ungdomar hamnar i missbruk och kriminalitet

Medborgarlöfte är en utveckling av nuvarande samverkansöverenskommelse mellan polis och kommun. Medborgarlöftet ska hantera lokala problem, öka tryggheten och minska brottsligheten i ett område. Behoven i medborgarlöftet har identifierats genom medborgardialog, medarbetardialog, erfarenheter, statistik, anmälda brott och i samverkanöverenskommelsen mellan polis och kommunen.

Problembild

Narkotika är ett ständigt närvarande problem i vårt samhälle. Kostnaderna för samhället i form av mänskligt lidande, vård och behandlingar med mera är stora. Att tidigt fånga upp ungdomar som riskerar att hamna i missbruk eller kriminalitet är bra för både individen och samhället.

Ungdomars attityder till droger (alkohol och narkotika) har förändrats bland ungdomar de senaste åren och internet har lett till en ökning av tillgängligheten. Ökad tillgång och lägre priser riskerar leda till att fler unga hamnar i narkotikamissbruk.

Kommunen och polisen ska aktivt söka sig till allmänna platser där ungdomar samlas, exempelvis fritidsgård, skateramp, nattklubb eller resecentrum. Det är avgörandet med en god samverkan. Fler goda krafter bland vuxna måste engageras. Detta kan ske genom föreningslivet, föräldragrupper och nattvandrare.

Vårt löfte till dig

Under 2019 kommer polisen och Mariestads kommun att särskilt fokusera på ungdomar i riskzon och på platser där ungdomar möts. Syftet är att tidigt fånga upp ungdomar som riskerar att dras in i kriminalitet och/ eller ett narkotika missbruk.

Vi lovar att:

 • Polisen kommer utifrån underrättelser och problembild genomföra riktade insatser och prioritera lagföring.
 • Parterna ska tillsammans vid minst ett tillfälle informera föräldrar och personal som möter ungdomar om hur man ser tecken på att någon riskerar hamna i missbruk.
 • Skola och socialtjänst ska tillsammans förstärka arbetet med tidig upptäckt och förebyggande insatser.
 • Vi ska inleda ett samarbete med kommunens föreningar runt ANDT-arbetet (Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak).

Uppföljning av medborgarlöftet 2019

Polisen har genomfört en rad insatser för att uppfylla medborgarlöftet för 2019

Under 2019 lovade polisen att särskilt fokusera på ungdomar i riskzon och på platser där ungdomar möts. Syftet är att tidigt fånga upp ungdomar som riskerar att dras in i kriminalitet och/eller narkotika missbruk.

Detta har polisen gjort:

 • 8 riktade insatser utifrån problembild.
 • 38 trygghetsskapande besök i skolan.
 • 11 informationsmöten riktade till personal, elever och föräldrar.
 • Informationsmöte i samverkan mellan polis och tull.
 • Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete på platser där ungdomar vistas, som resecentrum, inom skolan och i samband med A-traktor träffar.

Effekter av polisens arbete

Det är 100 färre anmälda brott 2019 i jämförelse med 2018. Det som kan noteras är att siffror som polisen påverkar, narkotikabrott bland unga har ökat markant sedan 2017. Tre brottskategorier sticker ut negativt och det är våldsbrott, narkotikabrott och trafikbrott.

Det finns ett behov att fortsätta satsningen med fokus att förebygga att ungdomar hamnar i missbruk och kriminalitet. Vi lovar därför inför 2020 fortsätta arbetet och våra insatser.

Följ med hur det går

Invånarna i Mariestad kan följa arbetet genom:

 • Medborgardialoger
 • www.polisen.se/Medborgarloften
 • Facebook: Polisen östra Skaraborg
 • Mariestads kommuns hemsida

 

Gunnar Åreng är kommunpolis i Mariestad

Gunnar Åreng är kommunpolis i Mariestad och är polisens kontaktperson i samverkan med kommunen.

 

 Kontakt

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten? Välkommen att höra av dig till: 

Gunnar Åreng
Kommunpolis i Mariestad
gunnar.areng@polisen.se

Till toppen