Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Uppföljning medborgarlöfte Mariestad

I Mariestad har polisen och kommunen lovat att genomföra insatser för att färre ungdomar ska hamna i missbruk. Under 2017 har vi tillsammans bland annat genomfört nedanstående åtgärder:

 • Under första kvartalet har nio personer rapporterats för brott mot narkotikastrafflagen.
 • Fyra insatser har gjorts för att upptäcka unga i riskzonen.
 • Trygghetsskapande åtgärder på resecentrum i syfte att upprätthålla förtäringsförbudet och omhänderta personer berusade personer.
 • Trygghetsskapande åtgärder och informationsmöten på skolor.
 • Två genomförda informationsmöten för personal, gode män och ensamkommande på boenden inom kommunen.

 • Under andra kvartalet har det genomförts två riktade insatser på Vadsboskolan, järnvägsstationen och andra kända platser där ungdomar vistas.
 • Tillsammans med kommunen har det startats upp ett föräldrar-café i syfte att stärka föräldrars ansvar.
 • Polisen har deltagit i ungdomsforum tillsammans med sociala enheter och utbildningsenheter.
 • Vi har haft samverkan inför skolavslutningen. 
 • Krogkontroll har utförts i syfte att säkerställa krogarnas kunskap om regelverket och lagar rörande utskänkning av alkohol. 

 • Under tredje kvartalet  genomförde vi trygghetsskapande arbete på platser där ungdomar vistas, såsom resecentrum och ”skateområdet”.

 •  Under  fjärde kvartalet  har det genomförts en riktad insats på Vadsboskolan varvid sju personer medtogs för provtagning. Provresultaten visade att fyra personer var påverkade av droger medan två personer rapporterades för innehav.
 • Trygghetsskapande åtgärder och informationsträffar på skolor.
 • Ett informationsmöte med kommunens tjänstemän.
 • Ett föredragande och uppföljningsmöte med BRÅ styrgrupp (politiker).
 • Fortsatt trygghetsskapande åtgärder genom hög närvaro på resecentrum. 

Polisens insatser har gjort att antal narkotikaärenden ökat från 15 ärenden 2016 till 65 ärenden 2017. Samverkan och samarbetet har gjort att man har belyst problemet från flera funktioner i samhället vilket förhoppningsvis leder till att färre unga hamnar i missbruk.

Till toppen