Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.

Uppföljning medborgarlöfte Mariestad

Inför 2018 lovade polisen och Mariestads kommun ha särskilt fokus på ungdomar i riskzon och platser där ungdomar möts. Stort fokus har legat på att upptäcka unga som riskerar fara illa, samt tidigt kunna erbjuda insatser.

Så har vi uppfyllt vårt löfte

Detta har polisen gjort:

 • Sex (6) riktade insatser utifrån uppkommen problembild.
 • Trettiosju (37) trygghetsskapande besök inom skolans miljö.
 • 13 (tretton) informationsmöten, riktade till personal, elever och föräldrar.
 • Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete på platser där ungdomar vistas, såsom resecentrum och inom skolan.
 • Informationsmöte i samverkan mellan polis och tull.
 • Stärkt samverkan mellan kommun och polis med arbetet i ungdomsforum, arbeta med modell sociala insatsgrupper och arbetet med ANDT (alkohol, narkotika, doping och tobak).

Detta har kommunen gjort:

 • På ungas arenor; besök i skolor, resecentrum, Elvärket, Törebodafestivalen, vid evenemang under studentveckan, Cruising och Valborgsmässoafton.
 • Arbete med stärkt självkänsla, tillsammans med elevhälsan, alla elever i åk 6.
 • Deltar i livsstilsdag i åk 8 och möter då alla elever i den årskursen.
 • Arbete med stärkt självkänsla för alla flickor i åk 8, tillsammans med elevhälsan.
 • Information och informationsmaterial till föräldrar för att inspirera till ett aktivt föräldraskap; på föräldramöten i skolan och i samband med klassfotbollen, samarbete med föräldraföreningar, öppna föreläsningar, information och bollplank till föreningar.
 • Bekymringssamtal, samtal med unga och/eller föräldrar.
 • Drogtester.
 • Möten med skola och eller socialtjänst med enskilda elever.
 • Samarbete med skola och fritidsgård.
 • Arbete i klasser och skolor på förekommen anledning.
 • Stöd och vägledning till skolans personal.
 • Samarbete med polis.
 • Utvecklingsdagar för barn- och elevhälsans personal, barn- och ungdomsenhetens personal och rektorer/förskolechefer.
 • Regelbunden medverkan i skolkuratorsgruppen.
 • Deltar i arbetet med att utveckla struktur för arbetet med ungdomar som använder droger eller på annat sätt riskerar en destruktiv utveckling.
 • Deltar i dopingfritt Skaraborg samt länsstyrelsens nätverk för alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT).

Informationsinsatser och uppföljning av medborgarlöftet.

 • Information om uppföljning har gått ut i lokal media och lokal radio.
 • Information har lagts ut på polisens och kommunens hemsida.
 • Information har lämnats i samband med medborgarmöten.

Utifrån uppföljningen och statistik för 2018 så ser vi att det finns ett behov att fortsätta satsningen med fokus att förebygga att ungdomar hamnar i missbruk och kriminalitet.

Vi lovar därför inför 2019 fortsätta arbetet och insatserna för att förebygga att ungdomar hamnar i missbruk och kriminalitet. 

Till toppen