Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöfte i Mark 2018

Lokalpolisområde Borås, Marks kommun och Marks Bostads AB (MBAB) lovar att under 2018 arbeta med fokus på att öka tryggheten för våra medborgare där det enligt en gemensam lägesbild finns ett utökat behov.

Under hösten 2017 genomförde polisen en medborgardialog i form av en enkät för att utröna medborgarnas upplevda trygghet och behov ur ett brotts och trygghetsperspektiv. Enkäten och gemensamma kartläggningar har visat att det finns ett behov av trygghetsskapande åtgärder i Kinnas centrala delar samt i de tre större lägenhetsområdena som ägs av MBAB- Hedbo, Assberg samt Snickaren. Vi vill med gemensamma resurser bekämpa brottsligheten samt öka synlighet och dialog på de platser som upplevs otrygga.

Polisen, Marks kommun och MBAB lovar följande:

 • Trygghetsskapande arbete med fotpatrullering av uniformerad polis i Kinna centrum samt i de bostadsområden där de finns ett ökat trygghetsbehov. (polisen)
 • Intensifierat arbete mot tongivande kriminella aktörer i de utpekade områdena (polis)
 • Medborgardialog på Hedbo under våren 2018 (polisen, MBAB)
 • Tillsammans med boende göra trygghetsvandring på Hedbo, Assberg samt Snickaren/Muraren (polisen, MBAB)
 • Presentera och initiera grannsamverkansmodellen i flerfamiljshus på Hedbo och Snickaren/Muraren. (polisen, MBAB)
 • Projektanställd boinformatör för att skapa kommunikation, trygghet och trivsel för hyresgäster i MBAB:s bostäder. (Marks Kommun, MBAB)

  Med medborgarlöftet önskar vi åstadkomma:
 • Ökad trygghet för medborgarna i MBAB:s bostäder samt i Kinna centrum.
 • Minskad brottslighet i ovan nämnda områden.
 • Ökat förtroende för polisen, Marks Kommun samt MBAB.

 

Annika Stomberg
kommunpolis
annika.stomberg@polisen.se
Telefon: 0725-877431 (kontorstid)

 

Till toppen