Medborgardialog Mellerud

1. Allmänt sett, hur trygg eller otrygg känner du dig i området där du bor?
5. Känner du dig mindre trygg vid någon eller några tider på dygnet i området där du bor? Du kan välja fler än ett alternativ.
6. Hur trygg eller otrygg känner du dig om du går ut ensam sent en kväll i området där du bor?
7. Polisens och kommunens resurser är begränsade, vilka problem vill du att de ändå ska satsa mer på, för att försöka minska dessa i Mellerud? Du kan välja max tre alternativ.

8. Nedan ser du en lista med olika saker som vissa upplever som ett problem i området där de bor och som vissa inte upplever som ett problem i området de bor.
Upplever du följande saker som ett stort problem, ganska stort problem, inte särskilt stort problem, eller inget stort problem alls i området där du bor?

Nedskräpning
Skadegörelse
Alkoholpåverkade personer utomhus
Drogpåverkade personer utomhus
Bostäder där missbrukare ofta är
Inbrott och stölder
Personer som bråkar/slåss
Kvinnor som antastas
Gäng som stör ordningen
Trafik

9. Varje år tar polisen fram ett medborgarlöfte till invånarna i Mellerud. Löftet tas fram tillsammans med de som bor i Mellerud och innebär att polisen lovar att arbeta mer med saker som invånarna tycker är viktiga.

9. Innan idag, kände du till eller kände du inte till att polisen tar fram ett medborgarlöfte?
10. Tycker du polisens och kommunens arbete med tryggheten går åt rätt håll eller åt fel håll i området där du bor?
11a. Hur stort förtroende har du för polisen i kommunen där du bor?
11b. Hur stort förtroende har du för polisen i allmänhet?
12. Polisen och kommunen vill ibland informera om vad och hur de arbetar. Hur vill du helst att de gör detta? Du kan välja max tre alternativ.

Till sist vill vi ställa några frågor om dig själv. Kom ihåg att svaren från undersökningen är anonyma och resultaten kommer endast att sammanställas på gruppnivå.

13. Är du:
15. Vilket område bor du i?

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig lagstiftning. Uppgifterna behövs för att handlägga ditt ärende, vilket är en del av polisens myndighetsutövning.

Dina personuppgifter kommer bara att sparas så länge de behövs för ändamålen med behandlingen. Uppgifter som ingår i allmänna handlingar ska dock tas om hand för arkivering och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter