Mjölby – medborgarlöften

Lokalpolisområde Motala och Mjölby kommun har valt att förlänga 2018 års medborgarlöften till att gälla även under 2019. Polisen och kommunen ska arbeta för att minska skadegörelsebrotten för att Mjölby på så sätt bli en tryggare plats.

Den största delen av skadegörelsebrotten sker på Järnvägsgatan, resecentrum i Mjölby. Området upplevs av många medborgare som otryggt.

Medborgarlöften i Mjölby kommun 2018-2019
Polismyndigheten och Mjölby kommun lovar att:

  • Polisen kommer att öka sin synliga närvaro i området
  • Genomföra trygghetsvandringar med representanter från kommun, polis och andra berörda
  • Upplevda otrygghetsfaktorer ska ses över och vid behov åtgärdas av kommunen
  • Polisen ska delta i information på högstadiet om risker och konsekvenser vid skadegörelsebrott

Uppföljning 2018

Medborgarlöfte 2016-2017
För att förebygga ordningsstörningar och vidare brott samt öka tryggheten lovar vi att:

  • Polisen ska öka synligheten på aktuella platser och i Gallerian på frekventa tider
  • Polisen ska ha låg toleransnivå mot ordningsstörningar
  • Polisen och Mjölby kommun ska aktivt arbeta för att missbrukare med tydliga tecken på ökat missbruk och försämrad hälsa får relevant vård

Resultatet kommer att följas upp och redovisas två gånger under 2017

 

Till toppen