Uppföljning medborgarlöfte Mölndals stad

Under 2017 lovade polisen och Mölndals stad att öka tryggheten i och kring Mölndals centrum.

Mellan 1 februari 2017 och 31januari 2018 gjordes 382 anmälningar rörande narkotikabrott inom Mölndals stad. Förra årets löfte var även inriktat mot narkotikahanteringen, fast med fokus på de mer centrala delarna av Mölndal.

Ökad polisnärvaro – polis kommer att fotpatrullera och närvara i området minst ett 30-tal gånger. 

  • Under förra året genomförde polisen cirka 700 patrulleringstillfällen i och kring Mölndals bro/centrum.

Minst fyra insatser mot alkohol och narkotika, med inriktning mot både ungdomar och äldre missbrukare.

  • Under året genomfördes åtta planerade narkotikainsatser inom Mölndals stad, exklusive alla enskilda ingripande i den dagliga tjänstgöringen.

En trygghetsvandring genomförs i och runt Mölndals centrum för att identifiera möjliga trygghetsåtgärder i den fysiska miljön. Till exempel belysning, utformning av hållplatser och placering av växtlighet.

  • En trygghetsvandring genomfördes med Mölndals stad, företagare, lokaltrafiken och polisen. Många förbättringsåtgärder protokollerades och trygghetsåtgärder i den fysiska miljön har genomförts eller påbörjats.