Mönsterås – medborgarlöften

Skapa en tryggare kommun genom att arbeta proaktivt mot inbrott och drogproblematik samt förebygga trafikbrott.

Vi lyssnar...
Under 2016, har ett stort antal frågor ställts till kommuninvånare i enkätform. Totalt har över 600 enkäter besvarats där frågor ställts om polisen, trygghet och vad som behöver åtgärdas för att Mönsterås kommun ska upplevas som en trygg kommun.

Inom Kalmar län och Mönsterås kommun har polisen dessutom genomfört trygghetsmätningar sedan många år tillbaka. Mätningarna visar att medborgarna i Mönsterås känner en viss otrygghet.

Känslan av otrygghet avser främst oron för bostadsinbrott och bristen på trafikmoral. Vidare påtalas behov av ytterligare belysning längs gator, cykel- och gångbanor. Enkäterna visar också att medborgarna vill ha en högre polisiär närvaro i kommunen.

Kommuninvånarna upplever även en ökad missbruksproblematik inom Mönsterås centrala delar.

Vi lovar...
Det här ska vi göra:

• Kontinuerlig samverkan mellan polisen och Mönsterås kommun i syfte att motverka otrygghet, bostadsinbrott och ordningsstörningar på allmän plats samt för att öka trafiksäkerheten.

• Mönsterås kommun och polisen ska genomföra ett antal trygghetsvandringar. Syftet är att öka tryggheten och trafiksäkerheten med fokus på exempelvis belysning på gång- och cykelvägar.

• Polisen ska tillsammans med kommuninvånarna främja grannsamverkan. Målet är att stötta befintlig grannsamverkan samt starta upp nya intresseföreningar. Tanken är att fokusera mer på trygghetsfrågor och ge möjlighet till ett öppnare klimat mellan grannar inom kommunens bostadsområden för att öka medvetenheten och därmed förebygga bostadsinbrott.

• Polisen och kommunen ska arbeta för att öka den upplevda tryggheten i kommunen. Polisen ska bli mer synlig inom kommunen, främst i tätorten. Detta ska genomföras genom fot-patrullerande poliser i Mönsterås centrala delar samt ökade kontroller i trafiken. I möjligaste mån ska polisen också öka sin närvaro vid olika evenemang.

• För att öka tillgängligheten och servicen till kommuninvånarna kommer polisen, under perioden 2017-2018, arbeta för att öppna Mönsterås polisstation med receptionsverksamhet och passutlämning.

Vi vill veta...
... om  du har synpunkter, tips och idéer kring hur polisen och kommunen ska kunna skapa en ännu tryggare kommun och ytterligare minska antalet bostadsinbrott. Välkommen att höra av dig till din kommunpolis eller till Mönsterås kommun.

Kontakta:
Alf Jacobsson, kommunpolis
Telefon: 010-562 33 61
E-post:alf.jacobsson@polisen.se

Claus Kempe, säkerhetsansvarig
Telefon: 0499-172 00
E-post: kommun@monsteras.se

Till toppen