Mora – medborgarlöften

Med anledning av att problematiken kring Noretområdet främst under kvällar och nätter fortsatt, om än i minskad omfattning, bedömer kommunen och polisen att löftet ska förlängas.

Medborgarlöftet i Mora kommun löper under tiden 2016-09-02 till 2016-12-31.

Med anledning av att problematiken kring Noretområdet främst under kvällar och nätter fortsatt, om än i minskad omfattning, bedömer kommunen och polisen att löftet ska förlängas.

Medborgarlöftet i Mora kommun förlängs därför från sluttid 2016-12-31 till ny sluttid 2017-05-31. Därefter görs en ny bedömning.

Följande tillägg har gjorts i medborgarlöftet:

Polisen lovar att:

  • Bedriva tillsyn runt Norets handelsområde för att se till att förbudet mot fordonstrafik efterlevs.

Max lovar att:

  • Vid behov använda den vägbom som finns på området
  • Installera övervakningskameror i restaurangen.

McDonald’s lovar att:

  • Införa parkeringsförbud samt infartsförbud 24-06, med skyltning på platsen.
  • Ha serveringen inomhus stängd 24-06. I nära med samråd med Mora kommun och Polisen kan öppettiderna i driven (McDrive) komma att anpassas i enlighet med gästernas önskemål.

Uppföljning och utvärdering sker efter arbetets slut.

Här finns medborgarlöften för 2016-09-02 till 2016-12-31 för Mora kommun.