Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.

Motala – medborgarlöften

Lokalpolisområde Motala och Motala kommun har valt att förlänga 2018 års medborgarlöften till att gälla även för 2019. Polisen och kommunen ska arbeta för att minska skadegörelsebrotten för att Charlottenborg blir en tryggare plats att leva och bo i.

Medborgarlöften i Motala kommun 2018-2019
Polismyndigheten och Motala kommun lovar att:

  • Kommunen, polisen, Bostadstiftelsen Platen och andra inbjudna genomför trygghetsvandringar i området för att identifiera brister i miljön som kan skapa risker och otrygghet
  • Kommunen ska arbeta för en öppen och lättillgänglig fritidsverksamhet som ger unga stor möjlighet att själva påverka och möjliggöra meningsfull fritid i området
  • Polisen kommer att öka sin synliga närvaro på nämnda platser och på tider som är viktiga för att skapa en tryggare och säkrare miljö
  • Kommunen ser över och, vid behov, åtgärdar det som framkommer vid dessa trygghetsvandringar, det kan innebära bättre belysning eller utöka annan bevakning

Uppföljning 2018 tertial 1-2

Uppföljning 2018

Medborgarlöfte 2016-2017
För att förebygga trafikbrott och vidare brott samt öka tryggheten lovar vi att:

  • Polisen ska utföra punktinsatser i form av hastighetskontroller, minst tre gånger under året, på platser som bedöms som aktuella
  • Polisen ska utföra minst två kontroller om året riktade mot cyklister, deras utrustning och trafikbeteende
  • Polisen ska regelbundet utföra fordonskontroller med fokus på alkohol- och drogpåverkade förare
  • Polisen och Motala kommun samverkar kring de åtgärder fastlagda i en handlingsplan för det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete 2016-2017.

Resultatet kommer att följas upp och redovisas två gånger under 2017

 

Till toppen