Mullsjö – medborgarlöften

Polisen och Mullsjö kommun har valt att förlänga 2019 års medborgarlöften till att gälla även under 2020.

Anledningen till förlängningen är att båda parter anser att medborgarlöftet angående trafikrelaterad brottslighet är ett prioriterat arbetsområde och som är långsiktigt. Vi har tagit lärdom av arbetet som genomförts 2019 och kommer att fortsätta utveckla det under 2020.

Medborgarlöfte 2019-2020

 • Vi ska arbeta förebyggande mot trafikrelaterad brottslighet.

Det ska vi göra genom bland annat följande aktiviteter

 • Polisen ska arbeta med trafikkontroller och på så sätt också öka upp synligheten av polis i Mullsjö kommun.
 • Polisen ska arbeta med riktade kontroller mot mopeder, A-traktorer och bilburna ungdomar. Både civilt och uniformerat i samverkan med bilinspektörer vid minst tre tillfällen under 2020.
 • Områdespoliserna ska fortsätta sina täta kontakter med ungdomarna och vid behov kunna informera dem om trafiksäkerhet.
 • Mullsjö kommun ska arbeta med Trafikreglerande beslut (hastighetsdämpande åtgärder t ex upphöjningar, avsmalningar och sidoförskjutningar i syfte att sänka hastigheten) för att underlätta polisens övervakning samt ge möjligheter att ingripa och begränsa tillgängligheten för olagliga motordrivna fordon på kvälls/nattetid.
 • Mullsjö kommun ska arbeta med att informera medborgarna om möjligheterna att starta ”Grannsamverkan” med fysiska informationsmöten med polis och på den externa webben.

Medborgarlöfte 2017-2018

 • Vi ska arbeta för att skapa förutsättningar för en drogfri miljö för barn och ungdomar.

Det ska vi göra genom bland annat följande aktiviteter

 • Polisen kommer utföra hundsök i skolor i förebyggande syfte för att skapa förutsättningar för en drogfri miljö för barn och ungdomar. 
 • Kommunens säkerhetsgrupp, inkluderande kommunpolisen, kommer att träffas kontinuerligt och skapa en gemensam lägesbild och utifrån den, tillsammans med polisen, fortsätta jobba operativt inom kommunens verksamheter. 
 • Utveckla sociala insatsgrupper i kommunen.
 • Områdespoliserna ska fortsätta sina täta kontakter med skola, fritid, socialtjänst för att tidigt upptäcka tecken på ungdomar som är på väg in i kriminalitet. 
 • Mullsjö kommun ska fortsätta sitt aktiva arbete med frågor rörande alkohol, narkotika, droger och tobak i skolorna.
 • Kommunen ska stötta föreningen Mullsjö nattvandrare som vill nattvandra i centrum med omnejd, med utrustning och rekrytering av nya nattvandrare.

Uppföljning

Här kan du följa hur arbetet med medborgarlöftet går.

Uppföljning 2020 tertial 1-2

Uppföljning 2018 tertial 3

Uppföljning 2017 tertial 3