Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöfte i Mullsjö

Polisen och Mullsjö kommun lovar medborgarna att tillsammans arbeta för att skapa förutsättningar för en drogfri miljö för barn och ungdomar.

Polis och kommun har valt att förlänga 2017 års medborgarlöften till att gälla även under 2018. Anledningen till förlängningen är att arbetet med droger och ungdomar är prioriterat och ett långsiktigt arbete. Arbetet som genomfördes under 2017 kommer utvecklas ytterligare under 2018. Några av aktiviteterna har dock förändrats.

Medborgarlöfte 2018

  • Vi ska arbeta för att skapa förutsättningar för en drogfri miljö för barn och ungdomar.

Aktiviteter

  • Polisen kommer utföra hundsök i skolor i förebyggande syfte för att skapa förutsättningar för en drogfri miljö för barn och ungdomar. 
  • Kommunens säkerhetsgrupp, inkluderande kommunpolisen, kommer att träffas kontinuerligt och skapa en gemensam lägesbild och utifrån den, tillsammans med polisen, fortsätta jobba operativt inom kommunens verksamheter. 
  • Utveckla sociala insatsgrupper i kommunen.
  • Områdespoliserna ska fortsätta sina täta kontakter med skola, fritid, socialtjänst för att tidigt upptäcka tecken på ungdomar som är på väg in i kriminalitet. 
  • Mullsjö kommun ska fortsätta sitt aktiva arbete med frågor rörande alkohol, narkotika, droger och tobak i skolorna.
  • Kommunen ska stötta föreningen Mullsjö nattvandrare som vill nattvandra i centrum med omnejd, med utrustning och rekrytering av nya nattvandrare.

Uppföljning

Här kan du följa hur arbetet med medborgarlöftet går.

Uppföljning 2018 tertial 2

Uppföljning 2017 tertial 3

Till toppen