Mullsjö – medborgarlöften

Polisen och Mullsjö kommun lovar medborgarna att tillsammans arbeta förebyggande mot trafikrelaterad brottslighet.

Medborgarlöfte 2019

 • Vi ska arbeta förebyggande mot trafikrelaterad brottslighet.

Det ska vi göra genom bland annat följande aktiviteter

 • Polisen ska arbeta med uniformerade trafikkontroller och på så sätt också öka upp synligheten av polis i Mullsjö kommun.
 • Polisen ska arbeta med riktade kontroller mot mopeder, A-traktorer och bilburna ungdomar. Både civilt och uniformerat i samverkan med bilinspektörer.
 • Områdespoliserna ska fortsätta sina täta kontakter med ungdomar och vid behov kunna informera dem om trafiksäkerhet.
 • Mullsjö kommun ska arbeta med trafikreglerade beslut (hastighetsdämpande åtgärder som t.ex. upphöjningar, avsmalningar och sidoförskjutningar i syfte att sänka hastigheten) för att underlätta polisens övervakning samt ge möjligheter att ingripa och begränsa tillgängligheten för olagliga motordrivna fordon på kvälls- och nattetid.
 • Mullsjö kommun ska genomföra utbildning från årskurs åtta om trafiksäkerhet och konsekvenser av vårdslös körning.

Medborgarlöfte 2017-2018

 • Vi ska arbeta för att skapa förutsättningar för en drogfri miljö för barn och ungdomar.

Det ska vi göra genom bland annat följande aktiviteter

 • Polisen kommer utföra hundsök i skolor i förebyggande syfte för att skapa förutsättningar för en drogfri miljö för barn och ungdomar. 
 • Kommunens säkerhetsgrupp, inkluderande kommunpolisen, kommer att träffas kontinuerligt och skapa en gemensam lägesbild och utifrån den, tillsammans med polisen, fortsätta jobba operativt inom kommunens verksamheter. 
 • Utveckla sociala insatsgrupper i kommunen.
 • Områdespoliserna ska fortsätta sina täta kontakter med skola, fritid, socialtjänst för att tidigt upptäcka tecken på ungdomar som är på väg in i kriminalitet. 
 • Mullsjö kommun ska fortsätta sitt aktiva arbete med frågor rörande alkohol, narkotika, droger och tobak i skolorna.
 • Kommunen ska stötta föreningen Mullsjö nattvandrare som vill nattvandra i centrum med omnejd, med utrustning och rekrytering av nya nattvandrare.

Uppföljning

Här kan du följa hur arbetet med medborgarlöftet går.

Uppföljning 2018 tertial 3

Uppföljning 2017 tertial 3

Till toppen