Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.

Medborgarlöften i Munkedal

Medborgarlöften är en del i polisens och kommunens samverkan i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Medborgarlöftet utgår från en kartläggning som lokalpolisområde Västra Fyrbodal tillsammans med Munkedals kommun genomfört under 2018.

Kartläggningen resulterade i att en lokal lägesbild togs fram och prioriterades. Den lokala lägesbilden baserades på anmälda brott, befolkningsstatistik, lokala brottsförebyggande rådets (BRÅ) uppfattning om olika problem i samhället samt polisens operativa underrättelserapporter.

Problemområde

Utvecklad intern samverkan i det trygghetsfrämjande arbetet.
Kartläggningen visar att otryggheten i Munkedals kommun till största del beror på trafikbrott i form av "buskörning", höga hastigheter och "fyllekörningar". Eftersom åtgärderna som togs fram till 2017 för att beivra "buskörning" inte verkar ha fått en effekt ännu bedöms behovet av dessa kvarstå.

En upplevd låg polisnärvaro är ytterligare en orsak till otrygghet eller att människor inte fullt ut känner sig trygga, precis som bristfällig belysning har samma negativa effekt.

Grannsamverkan kan samtidigt konstateras vara en framgångsfaktor för känslan av trygghet.

Medborgarlöfte som kommer att löpa under 2019

Polisen och kommunen ska under 2019 arbeta med att öka tryggheten i Munkedals kommun genom följande åtgärder:

  • Polisen kommer utföra riktade kontroller mot buskörning med EPA-traktorer och bilar i tätorterna i kommunen.
  • Polisen kommer utföra hastighetskontroller på vägar som medborgardialogen för 2016/2017 pekat ut. Kontrollerna kommer att ske på tider och platser som baseras på resultaten från kommunens hastig hetsmätningar.
  • Mobila poliskontoret kommer att besöka Hedekas, Dingle och Hällevadsholms tätorter vid några tillfällen utöver det ordinarie besöket i Munkedal varje vecka.

Film: Tryggt att bo i Munkedal (180405)

Film: Polisens trafiksatsning i Munkedal (180403)

Till toppen