JavaScript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöften i Munkfors

Medborgarlöften är en del av polisens och kommunens gemensamma trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.

Situationen idag
Polisen och Munkfors Kommun tecknade Medborgarlöften redan under våren 2015 då lokalpolisområde Torsby ingick i ett projekt med framtagande av medborgarlöften. De medborgarlöften som då tecknades riktade sig mot att öka den polisiära närvaron i Munkfors samt att det skulle göras riktade insatser mot droganvändningen bland unga.

Någon ny medborgarundersökning har inte gjorts efter den som gjordes under projektet 2014/2015, men det har heller inte inkommit några andra synpunkter från medborgarna som gäller andra fokusområden. Därför kommer polisen och kommunen valt att fortsätta jobba mot att minska droganvändningen bland ungdomar samt öka tryggheten inne i Munkfors centrum.

Medborgarlöfte 2016
Polisen och Munkfors kommun lovar att gemensamt arbeta mot en ökad trygghet i Munkfors centrum samt att fokusera på att minska droganvändningen bland unga.


Följande aktiviteter ska göras för att uppnå detta:

• Fotpatrullering i centrum. / Polisen
• Narkotikainsats mot ungdomar. / Polisen
• Trygghetsvandring/ Kommunen
• Ökad samverkan kring ungdomar i riskzonen/ Polisen och kommunen
• Junior Bluelight Academy/ Polisen, kommunen och landstinget
• Gemensamma aktiviteter riktad mot ungdomar och droger/ Polis och kommunen.
• Uppföljning av trygghetsvandingen för att se vilka förändringar som kan göras för att öka tryggheten i centrum/ kommunen

Uppföljning
Medborgarlöftets resultat ska följas upp genom fortlöpande redovisning av antalet genomförda aktiviteter samt att det årligen genomförs en drogvaneundersökning i årskurs 9.

Munkfors kommun

Till toppen