Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.

Nässjö – medborgarlöften

Lokalpolisområde Höglandet och Nässjö kommun har tecknat medborgarlöfte för 2019-2020 om att arbeta gemensamt för ökad trygghet.

Medborgarlöfte 2019-2020

 • Att öka den upplevda tryggheten på resecentrum i Nässjö.
 • Arbeta långsiktigt brottsförebyggande och trygghetsskapande i Runnerydsområdet och området runt sporthallen för att stärka områdets attraktivitet och invånarnas känsla av trygghet.

Aktiviteter

 • Polisen ska öka sin närvaro vid resecentrum.
 • Kommunen ska genomföra en trygghetsinventering tillsammans med fastighetsägaren och Polisen på resecentrum.
 • Kommunen ska genomföra minst två trygghetsinventeringar tillsammans med representanter från fastighetsägare och Polisen i Runnerydsområdet.
 • Polisen ska genomföra minst femton riktade underrättelsebaserade insatser i Runnerydsområdet.
 • Under året genomföra minst två samverkansmöten om de pågående aktiviteterna.

Medborgarlöfte 2017-2018

 • Att öka den upplevda tryggheten på resecentrum i Nässjö.
 • Att öka den upplevda tryggheten i området runt sporthallen och hembygdsparken i Nässjö.
 • Att öka tryggheten i kommunens trafikmiljö.

Aktiviteter

 • Polisen ska öka sin närvaro vid resecentrum. 
 • Kommunen ska genomföra två trygghetsinventeringar tillsammans med fastighetsägaren och Polisen på resecentrum.
 • Kommunen ska genomföra minst två trygghetsinventeringar tillsammans med representanter från föreningsliv och Polisen vid sporthallen och hembygdsparken. 
 • Kommunen ska inkludera föreningslivet i det brottsförebyggande arbetet.
 • Kommunen och Polisen ska arbeta med metoden SMADIT ”Samverkan mot alkohol och droger i trafiken”.
 • Polisen ska genomföra minst 60 trafikkontroller med fokus på beteende-, hastighet och alkohol/droger.
 • Under året genomföra minst två samverkansmöten om de pågående aktiviteterna.

Uppföljning

Här kan du följa hur arbetet med medborgarlöftet går.

Uppföljning Nässjö kommun, tertial 1 och 2 2019.pdf

Uppföljning Nässjö kommun, tertial 3 2018.pdf

Uppföljning Nässjö kommun, tertial 3 2017.pdf

Till toppen