Nässjö – medborgarlöften

Lokalpolisområde Höglandet och Nässjö kommun har tecknat medborgarlöfte för 2019-2020 om att arbeta gemensamt för ökad trygghet.

Medborgarlöfte 2019-2020

  • Att öka den upplevda tryggheten på resecentrum i Nässjö.
  • Arbeta långsiktigt brottsförebyggande och trygghetsskapande i Runnerydsområdet och området runt sporthallen för att stärka områdets attraktivitet och invånarnas känsla av trygghet.

Aktiviteter

  • Polisen ska öka sin närvaro vid resecentrum.
  • Kommunen ska genomföra en trygghetsinventering tillsammans med fastighetsägaren och Polisen på resecentrum.
  • Kommunen ska genomföra minst två trygghetsinventeringar tillsammans med representanter från fastighetsägare och Polisen i Runnerydsområdet.
  • Polisen ska genomföra minst femton riktade underrättelsebaserade insatser i Runnerydsområdet.
  • Under året genomföra minst två samverkansmöten om de pågående aktiviteterna.

Uppföljning

Här kan du följa hur arbetet med medborgarlöftet går.

Uppföljning Nässjö kommun, tertial 2, 2020

Uppföljning Nässjö kommun tertial 1 2020.pdf

Uppföljning Nässjö kommun tertial 1 - 3 2019.pdf

Uppföljning Nässjö kommun, tertial 3 2018.pdf

Uppföljning Nässjö kommun, tertial 3 2017.pdf