Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöfte i Nässjö

Lokalpolisområde Höglandet och Nässjö kommun har tecknat medborgarlöfte för 2018 om att arbeta gemensamt för ökad trygghet. 2017 år löfte står kvar men har utökats.

Medborgarlöfte 2018

 • Att öka den upplevda tryggheten på resecentrum i Nässjö.
 • Att öka den upplevda tryggheten i området runt sporthallen och hembygdsparken i Nässjö.
 • Att öka tryggheten i kommunens trafikmiljö.

Aktiviteter

 • Polisen ska öka sin närvaro vid resecentrum. 
 • Kommunen ska genomföra två trygghetsinventeringar tillsammans med fastighetsägaren och Polisen på resecentrum.
 • Kommunen ska genomföra minst två trygghetsinventeringar tillsammans med representanter från föreningsliv och Polisen vid sporthallen och hembygdsparken. 
 • Kommunen ska inkludera föreningslivet i det brottsförebyggande arbetet.
 • Kommunen och Polisen ska arbeta med metoden SMADIT ”Samverkan mot alkohol och droger i trafiken”.
 • Polisen ska genomföra minst 60 trafikkontroller med fokus på beteende-, hastighet och alkohol/droger.
 • Under året genomföra minst två samverkansmöten om de pågående aktiviteterna.

Uppföljning

Här kan du följa hur arbetet med medborgarlöftet går.
Uppföljning 2018 tertial 1

 

Medborgarlöfte 2017

 • Att öka den upplevda tryggheten på resecentrum i Nässjö.
 • Att öka den upplevda tryggheten i området runt sporthallen i Nässjö.

Så går arbetet med medborgarlöftet

 Uppföljning Nässjö kommun, tertial 3 2017.pdf

Till toppen