Norberg – medborgarlöften

Polisen och kommunen lovar att:

  • Polis ska 1 gång/dygn patrullera runt sjön Noren
  • För att öka tryggheten, men även förståelsen för att polisen i Sverige jobbar för allas trygghet och säkerhet, åker patrullen förbi Norbergs asylboenden i samband med patrulleringen runt Noren
  • Kommunen, via ungdomsrådet och personal på fritidsgården Unkan, samordnar varje oktober en trygghetsvandring för att med hjälp av ungdomsrådet se efter vilka platser som upplevs som otrygga. 2015 års trygghetsvandring genomfördes under kvällen den 14 oktober.
  • Kommunpolisen genomför tillsammans med boendesansvariga och tolkar samhällsinformation på asylboenden.
Till toppen