Nordanstig – medborgarlöften

Polisen och kommunen ska tillsammans arbeta för ett ännu tryggare Nordanstig.

Polisen och kommunen formulerar följande gemensamma medborgarlöfte för  2020:

  • Polisen prioriterar sin närvaro i Nordanstigs kommun genom en fortsatt bemanning av befintligt poliskontor med fasta öppettider.
  • Polisen prioriterar sin närvaro i Nordanstigs kommun genom att genomföra minst 45 trafikkontroller.
  • Polisen, kommunen och andra aktörer ska genomföra två trygghetsvandringar.
  • Polisen och kommunen i samverkan med andra myndigheter ska genomföra gemensamma krogkontroller.
  • Polisen och kommunen i samverkan genomför gemensamma insatser vid större evenemang i kommunen, s.k. samaktiviteter.