Norrköping – medborgarlöften

Åtagandena ska handla om de problem som upplevs som angelägna att förbättra. Kartläggning visar att medborgarna upplever otrygghet bl.a. i de centrala delarna av Norrköping.

Otryggheten handlar om missbruksproblematik, skadegörelse samt brott bland unga.

För att öka tryggheten ska lokalpolisområde Norrköping och Norrköpings kommun tillsammans arbeta förebyggande och sätta in lämpliga åtgärder om  och där problem uppstår.

Medborgarlöfte i Norrköping 2018-2019
Polismyndigheten och Norrköpings kommun lovar att:

  • utöka det brottsförebyggande arbetet i samverkan, särskilt i områdena Klockaretorpet, Hageby och Navestad.
  • tillsammans verka för att en fungerande kvälls- och nattvandring struktureras och startas av ideella krafter i kommunen.
  • gemensamt genomföra trygghetsundersökningar i olika stadsdelar.
  • öka det operativa samarbetet mot drog- och våldsproblematik.

Uppföljning
Medborgarlöftet ska årligen följas upp under maj och november samt kommuniceras internt och externt. Aktiviteter som ska genomföras och vem som ansvarar för respektive arbete ska konkretiseras i en handlingsplan.

Uppföljning handlingsplan 2018

Medborgarlöfte i Norrköpings Kommun 2017
Polismyndigheten, i samverkan med Norrköpings Kommun, lovar att i de centrala delarna av Norrköping:

  • Ska öka den polisiära närvaron
  • Ska utveckla arbetet för att fler goda krafter finns ute helgkvällar
  • Gemensamt genomföra trygghetsvandringar
  • Gemensamt arbeta med drog- och våldsproblematik i krogmiljö
Till toppen