JavaScript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöfte i Norrtälje

Norrtälje kommun och polisen har genomfört samtal i form av invånardialoger på många platser i kommunen under 2016. Invånardialogernas syfte är att öka tillgängligheten, skapa delaktighet och att kunna påverka den upplevda tryggheten i kommunen.

Resultatet av invånarnas synpunkter har sammanställts och utmynnar nu i ett medborgarlöfte.

Det som kom fram är att många upplever miljöerna runt busstationerna och torgen i kommunens tätorter som otrygga, övrigt tycker invånarna att Norrtälje kommun är en bra och trygg kommun att bo och leva i.

Därför kommer polisen och Norrtälje kommunen tillsammans att arbeta för att öka tryggheten och minska brottsligheten runt dessa platser i Hallstavik, Norrtälje och Rimbo.

Polisen lovar att under 2017:

  • Öka närvaro och synlighet kring busstationerna och torgen i Hallstavik, Norrtälje och Rimbo
  • Arbeta aktivt för att minska ordningsstörningar kring dessa platser

Kommunen lovar att under 2017:

  • Påbörja ombyggnationen av Norrtälje busstation till en mer inbjudande och tryggare mötesplats

Tillsammans lovar vi att under 2017:

  • Utveckla det gemensamma trygghetsprojektet ”Busstationskurage”
  • Utveckla samverkan kring problematiken med drogmissbrukare

 

Till toppen