Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöfte Nybro

Lokalpolisområde Nybro - Nybro kommun

Gemensamt arbete

Polisen och skolan är två viktiga aktörer i det trygghets- och brottsförebyggande arbetet. Skolan har, genom sin dagliga kontakt med eleverna, en unik möjlighet att skapa trygghet och förebygga kriminalitet, på kort sikt och på lång sikt. Genom en tydlig samverkan med polisen ökar skolornas grundläggande beredskap och ordning när det oförutsedda händer.

Situationen i dag

Nuvarande samverkansöverenskommelse, mellan Nybro kommun och lokalpolisområde Nybro, har tillsammans med pågående systematiskt arbete goda förutsättningar att på allvar öka den upplevda tryggheten, förebygga brottslighet liksom, gemensamt eller var för sig, initiera och genomföra tidiga insatser. Medborgarlöftet ger möjlighet att förtydliga och fördjupa ett redan pågående och gott samarbete.

Det här ska vi göra

Polisen och kommunen lovar att fokusera på förebyggande säkerhetsarbete med målet att stärka samarbetet och tryggheten på skolor i Nybro kommun d v s att kompetensutveckla skolans personal i det brottsförebyggande arbetet mot våld samt med syfte att förebygga och hantera grövre våld i skolmiljö. Löftet omfattar tre moment.

Insats Medverkande/ansvarig
Gemensam analys av läget Lokalpolisområdet och Nybro kommun
Utbildning av skolpersonal Lokalpolisområdet och Nybro kommun
Trygghetsvandringar i skolmiljö Lokalpolisområdet och Nybro kommun

Uppföljning

Medborgarlöftet är ett åtagande om långsiktig och kontinuerlig samverkan för att barn och unga ska vistas i en trygg miljö. Uppföljning av medborgarlöftet görs vid det lokala brottsförebyggande rådets sista möte 2018.

Nybro den 23 april 2018

Malena Grann Christina Davidsson
Lokalpolisområdeschef Kommunstyrelsens ordförande

Dokument

Till toppen