Nyköping – medborgarlöften

Medborgarlöfte 2018-2019

För att förebygga brott och öka känslan av trygghet i Brandkärr lovar polisen, Nyköpings kommun, HSB, Nyköpingshem och Victoria Park:

  • Att polisen ska genomföra trafikkontroller med inriktning på nykterhet, hastighet och beteenden
  • Att Nyköpings kommun vid behov genomför säkerhetshöjande och trygghetsskapande åtgärder av trafikmiljön
  • Att polisen, Nyköpings kommun, HSB, Nyköpingshem och Victoria Park tillsammans ska genomföra trygghetsvandringar i Brandkärrsområdet för att identifiera brister som kan skapa risker och otrygghet, i syfte att åtgärda dessa
  • Att polisen, Nyköpings kommun, HSB, Nyköpingshem och Victoria Park underlättar för boende i Brandkärr att starta Grannsamverkan
  • Att Nyköpings kommun genomför föräldrastödsutbildning i studiecirkelform för att stärka föräldrar i sin föräldraroll
  • Att polisen och Nyköpings kommun genomför insatser för att minska användandet och förekomsten av narkotika
  • Att polisen och Nyköpings kommun bjuder in medborgarna till ett öppet samtalsforum en gång i månaden
  • Att polisen ska vara närvarande i Brandkärr genom bland annat fotpatrullering i området

Uppföljning

Det löpande arbetet med medborgarlöftet går att följa på Polisens och kommunens Facebook-sidor och arbetet följs upp tertialvis och kommer att redovisas på Polisens och kommunens hemsidor i maj och september 2018 samt under 2019.

Uppföljning Nyköpings kommun tertial 1-3  2019.pdf

Uppföljning Nyköpings kommun tertial 1-3  2018.pdf

Till toppen