Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöften i Nyköping

Medborgarlöfte 2018

För att förebygga brott och öka känslan av trygghet i Brandkärr lovar polisen, Nyköpings kommun, HSB, Nyköpingshem och Victoria Park:

 • Att polisen ska genomföra trafikkontroller med inriktning på nykterhet, hastighet och beteenden
 • Att Nyköpings kommun vid behov genomför säkerhetshöjande och trygghetsskapande åtgärder av trafikmiljön
 • Att polisen, Nyköpings kommun, HSB, Nyköpingshem och Victoria Park tillsammans ska genomföra trygghetsvandringar i Brandkärrsområdet för att identifiera brister som kan skapa risker och otrygghet, i syfte att åtgärda dessa
 • Att polisen, Nyköpings kommun, HSB, Nyköpingshem och Victoria Park underlättar för boende i Brandkärr att starta Grannsamverkan
 • Att Nyköpings kommun genomför föräldrastödsutbildning i studiecirkelform för att stärka föräldrar i sin föräldraroll
 • Att polisen och Nyköpings kommun genomför insatser för att minska användandet och förekomsten av narkotika
 • Att polisen och Nyköpings kommun bjuder in medborgarna till ett öppet samtalsforum en gång i månaden
 • Att polisen ska vara närvarande i Brandkärr genom bland annat fotpatrullering i området

Uppföljning

Det löpande arbetet med medborgarlöftet går att följa på Polisens och kommunens Facebook-sidor och arbetet följs upp tertialvis och kommer att redovisas på Polisens och kommunens hemsidor i maj och september 2018 samt i januari 2019.

Uppföljning Nyköpings kommun T1-T3 2018.pdf

Medborgarlöfte 2017

För att förebygga brott och öka känslan av trygghet i Brandkärr lovar polisen:

 • Att polisen ska genomföra trafikkontroller med inriktning på nykterhet, hastighet och beteenden
 • Att polisen gör insatser för att underlätta för boende i Brandkärr att starta Grannsamverkan
 • Att polisen genomför insatser för att minska användandet och förekomsten av narkotika

Polisen vill genom våra aktiviteter och genom att arbeta nära och tillsammans med medborgarna, medverka till ett tryggare Brandkärr.

Till toppen