Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöfte i Nynäshamn

För att öka tryggheten och minska brottsligheten i Nynäshamn kommun.

Inledning
Samverkan mellan polis och kommun är viktig för att tillsammans kunna verka effektivt i det brottsförebyggande arbetet. Medborgarlöfte innefattar åtgärder som ska hantera lokala problem, öka tryggheten och minska brottsligheten i kommunen.

Genom medborgarlöfte ska kommun och polis gemensamt utföra insatser som direkt riktar sig till medborgarnas upplevda och den faktiska tryggheten. Det handlar om konkreta aktiviteter för att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Lägesbild
Medborgarna i Nynäshamns kommun har genom medborgardialog och trygghetsenkäter bl.a. uttryckt otrygghet att vistas vid allmänna centrala platser och kollektivtrafikens knutpunkter.

Löftet
Lokalpolisområde Haninge/Nynäshamn ska genom gemensamma insatser under 2017 tillsammans med Nynäshamns kommun, öka tryggheten vid allmänna centrala platser och kollektivtrafikens knutpunkter.

  • Gemensamt genomföra trygghetsvandringar vid kollektivtrafikens knutpunkter och allmänna centrala platser, med olika aktörer som äger frågan för åtgärder när det gäller situationellt trygghetsarbete.
  • Polisiära insatser på otrygga platser

Utvärdering
Utvärdering av detta medborgarlöfte sker i november 2017

Till toppen