Ockelbo – medborgarlöften

Polis och kommunen lovar att tillsammans under 2018-2019 arbeta för att höja trafiksäkerheten och att minska droganvändningen i kommunen.

Polisen och kommunen formulerar därför följande gemensamma medborgarlöften:

Polisen och kommunen lovar att tillsammans arbeta för att Ockelbo ska bli en tryggare plats att vistas på.

Det ska åstadkommas genom följande aktiviteter:

  • Polisen och kommunen ska tillsammans arbeta för en gemensam förbättrad lägesbild avseende trafiksäkerheten och där hitta konkreta åtgärder för att förbättra den.

Polisen och kommunen lovar att tillsammans arbeta för att minska droganvändningen i kommunen med särskilt fokus på unga.

Det ska åstadkommas genom följande aktiviteter:

  • Polisen och socialtjänstens samverkan kring unga och deras droganvändning ska öka genom samordnade insatser.