Uppföljning medborgarlöfte Öckerö 2019

Under 2019 var fokus för det gemensamma medborgarlöftet i Öckerö kommun att skapa trygghet kring vårdslöst trafikbeteende bland bilister och mopedister.

Under 2019 har polisen genomfört mer än sina 10 trafikinsatser. Det har resulterat i:

  • 814 utandningsprov varav 3 blåste positivt.
  • Vi har lagfört flera personer som kört utan körkort och skrivit ordningsböter.
  • Andra brott som rapporteras i samband med trafikinsatserna har varit brott mot knivlagen och omhändertagna registreringsskyltar.

Utöver detta har vi jobbat uppsökande när vi har patrullerat ute på öarna. Vi har bland annat besökt skolorna, näringsidkare och talat med ungdomar, samt jobbat med olika tips vi löpande tagit emot.

I samband med larm försöker vi vara kvar efter för att öka vår närvaro och tryggheten.

Utifrån trafiksäkerhetsvandringen anlades en cykelpassage på Strandvägen, en upphöjning av cykelbanan på Lökholmsvägen och en hastighetsdämpning med gångpassage vid busshållplats Hönö norra. En uppfräschning av gång- och cykeltunneln under Öckerövägen gjordes, där man klottersanerade och bytte ut belysning. Gångtunnelns väggar och tak målades av elever från årskurs 6 på Hedenskolan. Under 2020 kommer en hastighetsdämpad gångpassage anläggas över Öckerövägen i höjd med Hedens byväg.