Ödeshög – medborgarlöften

Lokalpolisområde Motala och Ödeshögs kommun har tecknat medborgarlöften för 2018. Polisen och kommunen ska arbeta för att minska skadegörelsebrotten för att Ödeshög på så sätt bli en tryggare plats.

Området kring Lysingskolan är utsatt för mycket skadegörelse. På fritiden vistas där många ungdomar och det är med största sannolikhet ett flertal av dem som utför skadegörelsen.

Medborgarlöften i Ödeshögs kommun 2018

Polismyndigheten och Ödeshögs kommun lovar att:

  • Kommunen, polisen och andra inbjudna genomför trygghetsvandringar på de nämnda platserna för att identifiera brister i miljön som kan skapa risker och otrygghet
  • Kommunen ser över och, vid behov, åtgärdar det som framkommer vid dessa trygghetsvandringar, det kan innebära bättre belysning eller utöka annan bevakning
  • Polisen och räddningstjänsten ska delta i information på högstadiet om risker och konsekvenser vid skadegörelsebrott
  • Polisen ökar sin närvaro vid det utsatta området 

Uppföljning 2018

Medborgarlöfte 2016-2017
Respekten för gällande Trafiklagstiftning och lokala trafikföreskrifter upplevs som besvärande låg, därför lovar polisen och Ödeshögs kommun att:

  • Polisen ska utföra punktinsatser i form av hastighetskontroller, minst tre gånger om året, på platser som bedöms som aktuella
  • Utföra kontroller mot trimmade mopeder minst två gånger om året
  • Polisen ska utföra minst två kontroller om året riktade mot cyklister, deras utrustning och trafikbeteende
  • Genomföra en trygghetsvandring med tillhörande uppföljning med ungdomsperspektiv

Resultatet kommer att följas upp och redovisas under 2017

 

Till toppen