Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöften i Olofström 2018

Tryggare bostadsområden och trafikmiljö.

I trygghetsmätningar får kommuninvånare årligen svara på frågor om bland annat trygghet och vilka problemområden de upplever i området där de bor. Trygghetsmätningen som genomfördes hösten 2017 i Olofströms kommun påvisar att invånarna upplever störst oro över att utsättas för bostadsinbrott. Mätningen visar också att invånarna upplever att bilar kör för fort i kommunen - siffran är den högsta sedan 2010. Även de medborgardialoger som genomförts under hösten vid Skördedagen och ortsträffarna visar på att invånarna tycker att bilar kör för fort, såväl i som runtomkring orterna.
Oron för inbrott i bostad och förråd speglar föregående års brottsstatistik. Vid en ökning av inbrotten ökar även otryggheten. Trots att antalet bostadsinbrott i Olofströms kommun är förhållandevis få, är otryggheten hög. Vi väljer därför att under 2018 fortsätta inrikta medborgarlöftet till att öka tryggheten och minska oron för bostadsinbrott. Vi väljer också att arbeta förebyggande mot hastighetsöverträdelser för att möta invånarnas upplevda otrygghet i den fysiska trafikmiljön.

Lokalpolisområde Karlshamn förbinder sig att:

  • Aktivt arbeta med att starta upp nya grannsamverkansområden - minst 4 stycken under året - och sprida kunskap om att ett aktivt engagemang i bostadsområden minskar risken och oron för att utsättas för tillgreppsbrott.
  • Aktivt arbeta med information om märk-DNA då detta är en effektiv märkmetod för att minska tillgreppsbrott.
  • Genomföra minst 40 hastighetskontroller i kommunen under året.

Olofströms kommun förbinder sig att:

  • Aktivt arbeta för att starta upp nya grannsamverkansområden genom att informera i aktuella sammanhang om vinsterna med en grannsamverkan.
  • Samordna och upplåta lokaler i samband med uppstartsmöten av nya grannsamverkansområden.
  • Aktivt arbeta med trygghetsskapande och säkerhetshöjande åtgärder i den fysiska trafikmiljön genom bland annat hastighetsmätningar och kartläggningar.

Olofström den 11 december 2017

Anders KnutssonChef lokalpolisområde Karlshamn

Sara Rudolfsson
Kommunstyrelsens ordförande

Till toppen