Örebro – medborgarlöften

Örebro kommun, ÖrebroBostäder, Västerporten och lokalpolisområde Örebro har kommit överens om ett medborgarlöfte. Löftet är framtaget utifrån grundtanken närmare medborgaren och lokala problembilder i Örebro.

Örebro kommun, ÖrebroBostäder och lokalpolisområde Örebro har ett upparbetat samverkansforum varje verka där en gemensam lägesbild upprättas. Syftet är att uppmärksamma trygghetsproblem som påverkar medborgarna och verksamheter i de olika stadsdelarna och effektivt samordna det operativa arbetet för att öka tryggheten.

Vivalla är en stadsdel där man utifrån den gemensamma lägesbilden och kontakter med medborgarna över tid, kunnat utläsa ett stort behov av samordnade trygghetsåtgärder. Vivalla är även ett av polisens nationellt särskilt prioriterade områden.

MEDBORGARLÖFTET

Syftet med löftet är att parterna ska utveckla och konkretisera arbetet med trygghet i området med inriktning på:

 • Våldsbrott
 • Öppen droghantering
 • Skadegörelse/ Nedskräpning
 • Trafik

  Aktörerna lovar
 • Ökad närvaro och tillgänglighet
 • Insatser mot våldsbrottslighet
 • Insatser mot öppen droghantering
 • Insatser för trafiksäkerhet
 • Insatser för minskad skadegörelse/nedskräpning