JavaScript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöften i Östersund

Polisen och Östersunds kommun lovar att arbeta för att öka tryggheten och minska brottsligheten utifrån de fokusområden som tillsammans tagits fram för kommunen.

Medborgarlöften är en ny del i polisens och kommunens samverkan i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Löftet utgår från en lokal kartläggning som har gjorts under hösten 2016. En lägesbild har tagits fram genom underrättelser, medarbetar- och medborgardialoger. Utifrån lägesbilden har fokusområden för medborgarlöften tagits fram och prioriterats.

Fokusområden för Östersunds kommuns medborgarlöften 2017 är:

 • Förebyggande arbete gällande ungdomar med riskbeteenden
 • Narkotika
 • Arbeta förebyggande mot våld i offentlig miljö
 • Trafiksäkerhetsarbete

Utifrån medborgardialogerna kan man utläsa att medborgarna anser att en synlig polis och tillgänglig polis är det som ska prioriteras i det brottsförebyggande arbetet.

Det här ska vi göra

Utifrån de framtagna fokusområdena samt medborgarnas önskemål om en synligare polis ska polisen finnas ute, synliga och tillgängliga i Östersunds kommun genom att patrullera i bil och till fots.

Polisen och Östersunds kommun lovar att arbeta för att förhindra att ungdomar och unga vuxna hamnar i olika typer av riskbeteenden.

Detta gör vi genom att:

 • Besöka skolor, fritidsgårdar och andra ungdomsmiljöer/där ungdomar vistas.
 • Utveckla samarbetet mellan polis och socialtjänst, prioriterat är den uppsökande verksamheten.
 • Arbeta aktivt vad gäller att minska ungdomars alkoholbruk samt tillgång till alkohol.
 • Arbeta aktivt förebyggande gällande ungdomar och narkotika.
 • Kommunen ska arbeta aktivt med trygghetsskapande åtgärder med medborgarna i fokus.

Polisen och Östersunds kommun lovar att arbeta för ökad trygghet och att förebygga våldsbrott i kommunen.

Detta gör vi genom att:

 • Polisen och kommunen genomför gemensamma tillsyner enligt alkohollagen av näringsställen som innehar serveringstillstånd vid minst sex (6) tillfällen. (varje tillfälle innebär 5-7 kontroller).
 • Polisen, kommunen och andra aktörer i samhället ska genomföra minst två trygghetsvandringar på utvalda platser i kommunen där behov finns.
 • Ansvarsfull alkoholservering utbildning för att säkerställa att personal vid restauranger/näringsställen har kunskap kring detta.
 • Fortsätta att arbeta enligt konceptet Krogar mot knark.

Polisen lovar att i Östersunds kommun arbeta för ökad trafiksäkerhet.

Detta gör vi genom att:

 • Genomföra minst 50 trafikkontroller på väg eller i terräng, i vältrafikerade miljöer, på vältrafikerade tider och geografiskt utspritt över hela kommunen. Prioriterade områden ska vara i anslutning till skolor. Fokus på kontrollerna ska vara hastighet, beteende och alkohol/drognykterhet.
 • Alla som misstänks för rattfylleri eller grovt rattfylleri ska få frågan om de vill ta emot vård/hjälp för att komma tillrätta med sitt missbruk.
 • Kommunen lovar att de som önskar hjälp för att komma tillrätta med sitt missbruk ska skyndsamt kontaktas av socialtjänsten.

Följ med i hur det går!

Medborgarna kan följa arbetet och resultatet av arbetet med medborgarlöften på Polisområde Jämtlands Facebook-sida  samt via polisen.se

Till toppen