Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöften i Östersund

Polisen och Östersunds kommun lovar att arbeta för att öka tryggheten och minska brottsligheten utifrån de fokusområden som tillsammans tagits fram för kommunen.

Medborgarlöftet syftar till att ge medborgarinflytande inom områden som upplevs som viktiga för att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Situationen idag

En gemensam lägesbild har tagits fram genom underrättelser, medarbetardialoger, medborgardialoger, brottsstatistik mm, för att identifiera vilka områden som anses som mest prioriterade i Östersunds kommun.

Följande områden har identifierats som viktiga:

 • Narkotika - fokus ska vara på gatunivå och genom upparbetade tips/underrättelser.
 • Ungdomar/unga vuxna - med olika typer av riskbeteenden.
 • Trafik: fokus på rattfyllerier (alkohol och drog) samt hastigheter.
 • Våld i offentlig miljö - kopplat till krogar och "uteliv".

Det här ska vi göra i arbetet mot narkotika:

 • Kontinuerligt jobba mot narkotika på gatunivå.Jobba med återkommande insatser, underrättelsebaserat.
 • Informationsutbyte mellan polis och kommun i de fall det är möjligt och behov av det.

Det här ska vi göra i arbetet med ungdomar/unga vuxna:

 • Polisen ska besöka skolor och fritidsgårdar och andra platser där ungdomar samlas.
 • NAISK - arbeta med narkotikahund i skola.
 • Polisen och kommunen ska arbeta utifrån modellen SSP-F (socialtjänst, skola, polis och fritid).
 • Polisen och kommunen ska tillsammans genomföra kontroller enligt tobakslagen i detaljhandel.

Det här ska vi göra för ökad trafiksäkerhet:

 • Polisen ska genomföra regelbundna och återkommande trafikkontroller på olika dagar och olika tider.
 • Polisen använder SMADIT (samverkan mot alkohol och droger i trafiken) genom att informera och motivera de som misstänks för rattfylleri till att ta emot vårdande insatser.

Det här ska vi göra för att minska våld i offentlig miljö:

 • Polisen ska arbeta mot så kallade "Hot-spots".
 • Polisen ska tillsammans med kommunen och enskilt göra kontroller enligt alkohollagen av de näringsställen som har serveringstillstånd.
 • Polisen ska utveckla ett närmare samarbete med ordningsvakterna vid aktuella krogar.
 • Polisen ska tillsammans med kommunen utbilda i ansvarsfull alkoholservering och Krogar mot knark.

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

De gemensamma åtgärderna och de åtgärder som respektive organisation genomför själv ska bidra till en ökad trygghet i Östersunds kommun.

Följ med i hur det går!

Medborgarna kan följa arbetet och resultatet av arbetet med medborgarlöften på Polisområde Jämtlands Facebook-sida  samt via polisen.se

Till toppen