Östhammar – medborgarlöften

Polisen och Östhammars kommun lovar att gemensamt jobba för att öka tryggheten och minska risken för stöldbrott och då främst inbrottsstölder i bostad.

Lpo Norduppland har utarbetat en lokal lägesbild för Östhammars kommun. Arbetet har gjorts i samverkan med kommunala företrädare.
Årets medborgarlöfte utgår ifrån medborgarundersökningen som gjorts under hösten 2019 där betygs index för den upplevda tryggheten mot bostadsinbrott har minskat, samt från den ökande brottsstatistiken avseende just bostadsin­brott.

Medborgarlöfte för 2020

Ett ökat arbete kring den upplevda tryggheten avseende bostadsinbrott.
Syftet är att stärka den upplevda tryggheten mot inbrott i hemmet. Kommunen och polisen skall gemensamt jobba för att öka tryggheten och minska risken för stöldbrott och då främst inbrottsstölder i bostad.

Detta genom att:

  • Tillsammans anordna tre informationsmöten om Grannsamverkan, förslagsvis i tätorterna Östhammar, Alunda och Gimo.
  • I samband med dessa möten ha informationskampanjer för att informera om hur man kan skydda sig mot stöldbrott.