Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöfte i Östhammar

Medborgarlöftet är:

Att det ska genomföras gemensamma trygghetsvandringar i Alunda och Österbybruk med företrädare från kommunen, polisen och andra berörda.

Kommunen och polisens gemensamma målsättning är att aktivt verka för att höja medborgarnas upplevda trygghet i Östhammars kommun.

Detta ska göras genom att:

  • Genomföra gemensamma trygghetsvandringar med representanter från kommun, polis och andra berörda.
  • Trygghetsvandringarna ska göras i Alunda och Österbybruk. Syftet är att identifiera platser som upplevs som otrygga samt föreslå åtgärder för att minska otryggheten på dessa platser.
  • På de platser som identifieras som otrygga ska den polisiära övervakningen öka.
  • Upplevda otrygghets faktorer ska åtgärdas av kommunen. Ex. röja buskage och förbättra belysning.
  • Klotter på kommunens fastigheter ska saneras omgående. Övrig skadegörelse på kommunens fastigheter ska åtgärdas skyndsamt.
  • Platser som kan vara farliga ur trafiksäkerhetssynpunkt ska identifieras och väghållaren ska underrättas. Ansvarig för underrättelsen blir kommunen.
Till toppen