Östhammar – medborgarlöften

Polisen och Östhammars kommun lovar att genomföra gemensam trygghetsvandring i Östhammar under 2019.

Trygghetsvandring har tidigare gjorts i Alunda, Österbybruk, Öregrund och Gimo. Målet är att genomföra vandringar i alla tätorter i Östhammars kommun.

Medborgarlöftet för 2019 är att genomföra gemensam trygghetsvandring i Östhammar med företrädare från kommunen, polisen och andra berörda. Syftet är att identifiera platser som upplevs som otrygga samt föreslå åtgärder för att skapa en mer trygg miljö i närområdet.

Medborgarlöftet skall genomföras med hjälp av bland annat följande aktivitetet:

  • På de platser som identifieras som otrygga ska den polisiära övervakningen öka.
Till toppen