Ovanåker – medborgarlöften

Polisen och kommunen lovar att tillsammans under 2019 arbeta för att förebygga droger och minska nyrekryteringen bland ungdomar i kommunen.

Polis och kommun lovar att tillsammans arbeta med fokus på ungdomar och droger.

Det ska åstadkommas bland annat genom följande:

Polisens aktiviteter:

  • Att förmedla information och ge tips för att öka kunskapen hos föräldrar  om ANDT.
  • Besöka fritidsgårdar och skolor i syfte skapa goda relationer och upptäcka unga i riskzon.

Kommunens aktiviteter:

  • Information/kunskapshöjande insatser inom ANDT området, bland annat genom föreläsningar för allmänheten. Även erbjuda idrottslag att ingå i Tobaksfri Duo.
Till toppen