Vi har för tillfället problem med att lista våra polisstationer på webbplatsen. Använd istället sökfunktionen för att hitta kontaktuppgifter till och information om polisstationer.

Ovanåker – medborgarlöften

Polisen och kommunen lovar att tillsammans under 2020 arbeta för att förebygga droger, minska droganvändandet och nyrekryteringarna bland ungdomar i kommunen.

Polis och kommun lovar att tillsammans arbeta med fokus på ungdomar och det drogförebyggande arbetet.

Det ska åstadkommas bland annat genom följande:

Polisens aktiviteter:

  • Besöka fritidsgårdar och skolor i syfte skapa förtroende och goda relationer med ungdomar och personal. 

Kommunens aktiviteter:

  • Information/kunskapshöjande insats inom ANDT området genom föreläsning för allmänheten och kommunanställda. 

Polis och kommunens gemensamma aktiviteter:

  •  Polisen och Barn&utbildning ska närvara vid föräldrarmöten för högstadieelever vid minst två tillfällen per år i syfte att skapa kontakt, involvera och utbilda föräldrar inom ANDT området.
  •  Polisen ska i samarbete med fritidsledare och ungdomar genomföra minst en temakväll per år på kommunens fritidsgårdar.
Till toppen