Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöfte i Ovanåker

Polisen och kommunen lovar att tillsammans under 2018 arbeta för att förebygga droger och minska nyrekryteringen bland ungdomar i kommunen.

Polis och kommun lovar att tillsammans arbeta med fokus på ungdomar och droger.

Det ska åstadkommas bland annat genom följande:

Polisens aktiviteter:

  • Att närvara vid föräldrarmöten i årskurs 7 för att bland annat informera om ANDT.
  • Besöka fritidsgårdar och skolor i syfte skapa goda relationer och upptäcka unga i riskzon.

Kommunens aktiviteter:

  • Information/kunskapshöjande insatser genom ANDT området, bland annat genom föreläsningar och information till ledare inom föreningar och utpekade målgrupper inom kommunen. Även erbjuda idrottslag att ingå i Tobaksfri Duo.
  • Föräldrarvandring under läsåret
Till toppen