Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöften i Överkalix

Lokalpolisområde Östra Norrbotten och Överkalix kommun lovar att gemensamt arbeta för att öka tryggheten och minska brottsligheten genom följande aktiviteter:

Polisiär närvaro/ tillgänglighet

  • Polisen ska planera för att ha bemanning minst en helg var tredeje vecka i Överkalix.
  • Polisen ska regelbundet utföra insatser för att upprätthålla trygghet i samhället. Dessa insatser kan ske genom fotpatrullering eller andra besök på publicka platser, exempelvis skolor, ungdomsgård, ortens företag mfl.
  • Polisen ska genomföra minst en medborgarkontakt i snitt per vecka på utvalda platser under de tider som människor rör sig ute i samhället.

Arbeta mot narkotika

  • Polisen ska under året genomföra minst två riktade insatser i kommunen under året för att förebygga och minska narkotikamissbruk bland ungdomar såväl bland vuxna.
  • "Tillsammans mot nätdroger". Ett pilotprojekt där polisen, tullen, speditörer, kommunen och företrädare för postutlämmningsställen arbetar tillsammans med målsättningen att försvåra tillgången av nätdroger. Fortsatt arbete med att utbilda ortens försändelseombud.
  • Polisen ska genomföra minst två riktade insatser under särskilt förekommande riskkvällar för att minska alkhohol- / narkotikamissbruk i offentliga sammanhang. Detta i samverkan med socialtjänst och/ eller andra samverkanspartner från kommun eller externt.
  • Polisen ska tillsammans med skola, Hälsocentral och kommun (BRÅ-gruppen) planera in minst en aktivitetsdag gällande narkotika för föräldrar och ungdomar i årskurs 7.

Trafiksäkerhet

  • Polisen ska genomföra minst fyra trafiksäkerhetsinsatser på särskilda utvalda ställen och tidpunkter i kommunen
  • Öka trafiksäkerheten i hela kommunen genom trafikinsatser under hela året där det finns eller uppstår problem.

 

Till toppen