Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöften i Övertorneå

Lokalpolisområde Östra Norrbotten och Övertorneå kommun lovar att gemensamt arbeta för att öka tryggheten och minska brottsligheten genom följande aktiviteter:

Narkotika

  • Polisen och kommunen skall tillsammans verka för att minska narkotikan och andra droger i Övertorneå kommun
  • Polisen ska genomföra minst två riktade narkotikainsatser i syfte att minska och förebygga alla former av narkotikamissbruk.
  • Polisen, kommunen och andra samverkanspartners skall arrangera utbildningsinsatser gällande aktuella problem.

Polisiär närvaro/ tillgänglighet/ trafiksäkerhetsarbete

  • Polisen jobbar mot A-traktorer vid två tillfällen.
  • Polisen, kommunen och andra samverkanspartners skall arrangera utbildningsinsatser gällande aktuella problem.
  • Polsien förbättrar sin synlighet i de yttre delarna av kommunen och genomför minst tre riktade trafikinsatser utanför centralorten.
Till toppen