Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöften i Oxelösund

Medborgarlöfte 2018

För att förebygga brott och öka känslan av trygghet i centrala Oxelösund lovar Polisen och Oxelösunds kommun:

 • Att polisen ska genomföra trafikkontroller med inriktning mot nykterhet, hastighet och beteenden
 • Att kommunen ska genomföra trafikmätningar i syfte att identifiera platser för möjliga fysiska åtgärder samt trafikövervakning av polisen
 • Att polisen och kommunen kontinuerligt träffas och tar del av medborgarnas synpunkter, för att väga in dem i det fortsatta arbetet med trygghet och säkerhet
 • Att polisen och kommunen genomför insatser för att minska användandet och förekomsten av alkohol och narkotika
 • Att polisen och kommunen genomför trygghetsvandringar i centrala Oxelösund för att identifiera brister i miljön som kan skapa risker och otrygghet, i syfte att åtgärda dessa

Uppföljning

Det löpande arbetet med medborgarlöftet går att följa på polisens och kommunens Facebook-sidor. Arbetet följs upp tertialvis och kommer att redovisas på polisens och kommunens hemsidor i maj och september 2018 samt i januari 2019.

Uppföljning Oxelösunds kommun 2018 T1-T3.pdf

Medborgarlöfte 2017

För att förebygga brott och öka känslan av trygghet i centrala Oxelösund lovar polisen och Oxelösunds kommun:

 • Att polisen ska genomföra trafikkontroller med inriktning mot nykterhet, hastighet och beteenden
 • Att polisen och Oxelösunds kommun möjliggör för medborgarna att på ett enkelt sätt dela med sig till oss av sina synpunkter
 • Att polisen och Oxelösunds kommun kontinuerligt träffas och tar del av medborgarnas synpunkter, för att väga in dem i det fortsatta arbetet med trygghet och säkerhet
 • Att polisen och kommunen genomför insatser för att minska användandet och förekomsten av narkotika
 • Att Oxelösunds kommun och polisen genomför trygghetsvandringar i centrala Oxelösund för att identifiera brister i miljön som kan skapa risker och otrygghet, i syfte att åtgärda dessa
 • Att kommunen ska undersöka vilka fritidsaktiviteter som unga i Oxelösund efterfrågar, i syfte att möta behoven
Till toppen