Oxelösund – medborgarlöften

Medborgarlöfte 2018-2019

För att förebygga brott och öka känslan av trygghet i centrala Oxelösund lovar Polisen och Oxelösunds kommun:

  • Att polisen ska genomföra trafikkontroller med inriktning mot nykterhet, hastighet och beteenden
  • Att kommunen ska genomföra trafikmätningar i syfte att identifiera platser för möjliga fysiska åtgärder samt trafikövervakning av polisen
  • Att polisen och kommunen kontinuerligt träffas och tar del av medborgarnas synpunkter, för att väga in dem i det fortsatta arbetet med trygghet och säkerhet
  • Att polisen och kommunen genomför insatser för att minska användandet och förekomsten av alkohol och narkotika
  • Att polisen och kommunen genomför trygghetsvandringar i centrala Oxelösund för att identifiera brister i miljön som kan skapa risker och otrygghet, i syfte att åtgärda dessa

Uppföljning

Det löpande arbetet med medborgarlöftet går att följa på polisens och kommunens Facebook-sidor. Arbetet följs upp tertialvis och kommer att redovisas på polisens och kommunens hemsidor i maj och september 2018 samt under 2019.

Uppföljning Oxelösunds kommun 2018 T1-T3.pdf

Till toppen