Piteå – medborgarlöften

Lokalpolisområde Piteå Älvdal och Piteå kommun lovar att gemensamt arbeta för att öka tryggheten och minska brottsligheten genom följande aktiviteter:

Genomföra minst 3 medborgarmöten i offentlig miljö

  • Ska genomföras minst 3 tillfällen under året på olika platser i kommunen.
  • Gäller i samverkan mellan polis och kommun samt polis och föreningar/ organisationer.
  • Medborgarna ska kunna ställa allmänna frågor, få information utifrån, lyfta upp frågor som känns viktiga utifrån trygghetsaspekten.
  • Polisen samt Piteå kommun ska kommunicera och informera om trygghetsarbetet som pågår. Medborgarna ska kunna lämna synpunkter utifrån detta arbete.

Genomföra i snitt en trafikkontroll per dygn inom Piteå kommun

  • För att stävja trafikbrott samt förebygga andra brott.

Synlighet och närvaro genom fotpatrullerande poliser

  • Polisen ska sträva för att minst 1 gång per dygn fotpatrullera i och kring publika platser i kommunen.

Kontinuerligt förbättringsarbete med belysning ur ett trygghetsperspektiv

  • Genom trygghetsvandringar.
  • Utveckla/ förbättra information och kommunikation kring belysningsfrågor i kommunen.