Sandviken – medborgarlöften

Polisen och kommunen lovar att arbeta för att öka tryggheten i kommunen under 2018 och 2019 genom fokus på trafiksäkerhet och belysning.

Polisen och kommunen har formulerat följande medborgarlöfte:

Polisen och kommunen lovar att tillsammans arbeta för att öka trafiksäkerheten i Sandvikens kommun.

Det ska åstadkommas genom följande aktiviteter:

  • Genomföra planlagda trafikkontroller i olika delar av kommunen.
  • Öka högstadieungdomars kunskap om trafiksäkerhet.
  • Ökad samverkan gällande trafikplanering.

Polisen och kommunen har formulerat följande medborgarlöfte:

Polisen och kommunen lovar att tillsammans arbeta för att platser som upplevs otrygga utifrån belysningsperspektiv ska kännas tryggare.

Det ska åstadkommas genom följande aktiviteter:

  • Se över belysningen i kommunen.
  • Öka polisens närvaro och synlighet under kvällar och helger på platser i kommunen som upplevs som otrygga.
  • Öka väktares närvaro och synlighet under kvällar och helger på platser i kommunen som upplevs som otrygga.

 

Till toppen