Sävsjö – medborgarlöften

Polisen och Sävsjö kommun lovar att fortsätta arbeta för att öka den polisiära tillgängligheten och öka upptäckten av narkotikabruk hos unga. Det är vårt löfte till dig som bor och vistas i Sävsjö. Löftet gäller 2018-2019.

Medborgarlöfte 2018-2019

Vårt medborgarlöfte bygger på samverkansöverenskommelsen mellan polisen och Sävsjö kommun och den aktuella lägesbilden i kommunen. Vi lovar ett särskilt fokus på att:

  • Öka den polisiära tillgängligheten och servicen.
  • Öka upptäckten av narkotikabruk, främst hos unga i åldern 21 år och yngre. Med syfte att minska bruket av narkotika.

Aktiviteter

Polisen ska vara tillgänglig för poliskontoret och närvarande i Sävsjös centrala delar med kontaktskapande verksamhet vid fasta tidpunkter. Informationen finns på kommunens hemsida.

  • Polisen ska identifiera ungdomar främst i åldern 21 år och yngre som brukar narkotika.
  • Polisen ska genomföra minst femton riktade insatser för att upptäcka fler narkotikabrott främst bland unga.
  • Polisen och kommunen ska under året genomföra minst fyra samverkansmöten om de pågående aktiviteterna.

Uppföljning

Här kan du följa hur arbetet med medborgarlöftet går.

Uppföljning Sävsjö kommun tertial 1 - 3 2019.pdf

Medborgarlöfte Sävsjö kommun 2018.pdf

Uppföljning Sävsjö kommun, tertial 3 2017.pdf

Till toppen