Sävsjö – medborgarlöften

Polisen och Sävsjö kommun har kommit överens om att tillsammans arbeta med gemensamma medborgarlöften. Som har sin utgångspunkt i tidigare tecknad samverkansöverenskommelse och den lokala lägesbilden.

Medborgarlöfte 2020-2021

 • Öka den polisiära tillgängligheten och servicen.
 • Att öka upptäckten av narkotikabruk, främst hos unga i åldern 21 år och yngre. I syfte att minska bruket av narkotika.

Aktiviteter

 • Polisen ska vara tillgänglig för poliskontoret och närvarande i Sävsjös centrala
  delar med kontaktskapande verksamhet vid fasta tidpunkter. Informationen finns på kommunens hemsida.
 • Polisen ska identifiera ungdomar främst i åldern 21 år och yngre som brukar narkotika.
 • Polisen ska genomföra minst femton riktade insatser för att upptäcka fler
  narkotikabrott främst bland unga.
 • Kommunen ska aktivt arbeta för en hög skolnärvaro.
 • Kommunen ska tillsammans med polisen och andra aktörer i kommunen implementera och arbeta brottsförebyggande enligt konceptet EST, effektiv samordning för trygghet.
 • Polisen och kommunen ska under året genomföra minst fyra samverkansmöten om de pågående aktiviteterna.

Medborgarlöfte 2018-2019

 • Öka den polisiära tillgängligheten och servicen.
 • Öka upptäckten av narkotikabruk, främst hos unga i åldern 21 år och yngre. Med syfte att minska bruket av narkotika.

Aktiviteter

Polisen ska vara tillgänglig för poliskontoret och närvarande i Sävsjös centrala delar med kontaktskapande verksamhet vid fasta tidpunkter. Informationen finns på kommunens hemsida.

 • Polisen ska identifiera ungdomar främst i åldern 21 år och yngre som brukar narkotika.
 • Polisen ska genomföra minst femton riktade insatser för att upptäcka fler narkotikabrott främst bland unga.
 • Polisen och kommunen ska under året genomföra minst fyra samverkansmöten om de pågående aktiviteterna.

Uppföljning

Här kan du följa hur arbetet med medborgarlöftet går.

Uppföljning Sävsjö kommun tertial 2, 2020.pdf

Uppföljning Sävsjö kommun tertial 1 2020.pdf 

Uppföljning Sävsjö kommun tertial 1 - 3 2019.pdf

Medborgarlöfte Sävsjö kommun 2018.pdf

Uppföljning Sävsjö kommun, tertial 3 2017.pdf