Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöfte i Sigtuna

Polisen och Sigtuna kommun kommer under 2017 särskilt fokusera på att tillsammans öka tryggheten för kommuninvånarna i området runt Valsta centrum och vid Märsta station och Stationsgatan i dess närhet.

Polisen och kommunen ska, inom ramen för sin samverkan, därför prioritera att motverka den öppna droghandeln och den krogrelaterade brottsligheten i dessa områden.

Medborgarlöften utgår från medborgardialoger, medarbetardialoger och samverkansdialoger mellan polisen och kommunen. En gemensam lägesbild har identifierats. Efter en gemensam prioritering och orsaksanalys så har en samverkansöverenskommelse träffats. Medborgarlöftet är den slutliga produkten vars syfte är att mot medborgarna kommunicera vad polisen och kommunen gör, inom ramen för sin samverkan.

Lägesbilden

Situationen runt Valsta centrum och området runt Märsta station och den krogtäta delen i dess närhet upplevs som två av de områden som känns mest otrygga i Sigtuna kommun.

Det här ska vi göra

Tillsammans ska polisen och kommunen uppfylla vårt löfte till medborgaren i Sigtuna kommun genom att inleda och fördjupa trygghetsskapande åtgärder. Under 2017 ska vi:

  • Identifiera unga narkotikamissbrukare/säljare på utsatta platser. Prioritera dessa utredningar polisiärt och socialt.
  • Riktade insatser mot narkotikahandeln på utpekade områden.
  • Medverka i krogkontroller och samverkansforum med näringsidkare för att trygga den inre och yttre krogmiljön.
  • Samverka med berörda fastighetsägare för en tryggare miljö.
  • Öka synligheten och närvaron med egna resurser och med andra resurser från lokalsamhället.

Förväntad effekt

Ökad trygghet med mindre öppen droghandel och färre krogrelaterade brott.


Uppföljning

Kommuninvånarna kan följa med hur det går på polisens och kommunens hemsida samt genom sociala medier.
Till toppen